Provincie Utrecht


Persbericht
20 juli 1999

BEZWAARSCHRIFT SCHUT ONTVANKELIJK VERKLAARD

Al een aantal jaren lopen er verschillende juridische procedures tusen de provincie en Schut BV, een voormalige autosloperij. GS hebben nu een bezwaarschrift van Schut, waarin Schut vraagt om een herziening van de dwangsombeschikking van 1992, ontvankelijk verklaard. De provincie heeft de dwangsommen (voor een bedrag van in totaal fl. 123.527,=) in november 1998 geïnd.

GS hebben wel een voorwaarde aan de herziening gesteld. Schut moet eerst een aanvraag indienen voor een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer voor het oprichten en het inwerking hebben van een autowrakkeninrichting aan de Industrieweg in Soest. Deze aanvraag moet de basis gaan vormen voor een milieusituatie die past in het vergunningenbeleid. Als Schut aan die voorwaarde voldoet, willen GS het eerder door Schut betaalde bedrag terugstorten voor het doen van de noodzakelijke milieu-investeringen.
Met dit besluit kiest de provincie voor een meer oplossingsgerichte benadering van het vraagstuk. Het college van GS vindt het niet wenselijk dat er opnieuw een juridisch steekspel ontstaat rond de kwestie.
(Voor informatie: Susan van Vliet, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 51)

Deel: ' Autosloperij Schut kan provinciale boetes terugkrijgen '
Lees ook