Autosnelwegregeling profiteert van EU C4C-project


Amsterdam, 20110831 -- Om de intensiteit van verkeerscongestie te verminderen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren hebben onderzoekers van het Europese C4C-project nieuwe wiskunde en informatica ontwikkeld. De bijbehorende computerprogrammatuur is gemaakt door Trinité Automatisering B.V. en wordt gebruikt in de verkeersregelcentrales van Rijkswaterstaat. Het C4C-project (Control for Coordination of Distributed Systems), dat wordt geleid door het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en waarin bedrijven en universiteiten samenwerken, eindigt vandaag. Het project is tot nu toe door onafhankelijke experts twee keer als uitmuntend beoordeeld.

De verkeersregelcentrale van het verkeersnetwerk rond Amsterdam (dat 80 x 50 km groot is) gebruikt programmatuur die gebaseerd is op wiskunde -- met name regeltheorie. In het C4C-project is een nieuwe module ontwikkeld (scenario coördinatiemodule) die de medewerkers van de verkeerscentrales in staat stelt om de interactie van verkeersmaatregelen voor het komend halfuur te evalueren, bijvoorbeeld de interactie van snelheidsregeling, toeritdosering en routeadviezen. De medewerkers hebben zich gedurende interviews zeer positief uitgelaten.

Andere resultaten van het C4C project zijn de regeling van onderwatervoertuigen, het automatisch transport van containers en de regeling van complexe machines. Autonome onderwatervoertuigen van de Universiteit van Porto waren in staat om een online gespecificeerd pad te volgen en ze lieten samenwerking zien. Zij werden gebouwd door het bedrijf Oceanscan. Voor het varen in formaties zijn algoritmen ontwikkeld en getest. De behoefte aan efficiënt transport van containers van de kade naar het erf van containerbedrijf PSA Antwerp leidde tot algoritmen waarvan is aangetoond dat die effectief zijn, niet blokkeren (twee deelsystemen blokkeren elkaar niet) en efficiënt zijn. Ten slotte zijn regelaars ontwikkeld voor hoge-kwaliteitsdrukmachines van Océ Technologies voor de regeling van deze complexe machines.

De toepassingen van het C4C project hebben geleid tot nieuw onderzoek in de wiskunde en informatica. C4C-projectcoördinator Jan van Schuppen (CWI) zegt: 'Coördinatieregeling van gedistribueerde systemen is nodig voor de gecombineerde regeling van twee of meer subsystemen, bijvoorbeeld van een verkeersnetwerk. Een coördinator regelt deze coördinatie en de constructie van een effectieve coördinator is onderzocht. Daarnaast is het softwarepakket Ariadne verder ontwikkeld. Het bevat programma's die een benadering berekenen van de bereikbare verzameling van een regelsysteem op basis van de wiskundige theorie van berekenbare analyse. Opdat onderzoekers op efficiënte wijze computermodellen door twee of meer verschillende programmapakketten kunnen laten verwerken is een programma verder ontwikkeld dat het model van een taal naar een andere taal converteert - het Compositional Interchange Format'.

De onafhankelijke experts die het C4C-project als excellent beoordeeld hebben, spraken in het bijzonder hun waardering uit voor de zeer effectieve relatie tussen commercieel-gemotiveerd en technologisch-geavanceerd onderzoek, en innovatief onderzoek in de wiskunde en informatica.

Over het Centrum Wiskunde & Informatica
Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is sinds 1946 het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het is gevestigd op het Science Park Amsterdam en is deel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het instituut heeft een sterke internationale positie. Ruim 150 wetenschappers doen er grensverleggend onderzoek en dragen de verkregen kennis over aan de maatschappij. Meer dan 30 van de onderzoekers zijn hoogleraar aan een universiteit. Het instituut heeft 21 spin-off bedrijven voortgebracht.


Deel: ' Autosnelwegregeling profiteert van EU C4C-project '
Lees ook