Gemeente Delft

17 September 1999

Persbericht viering autovrije zondag- afzetting gedeelte westvest

Delft 13 september 1999

Op zondag 19 september moet verkeer dat gebruik maakt van de Westvest rekening houden met een afzetting van de weg. Die dag vinden er activiteiten plaats vanwege de viering van de autovrije zondag.

In Delft en ruim 50 andere gemeenten in Nederland vindt op 19 september de viering plaats van de autovrije zondag. Het Delfts Overleg Autovrije Zondag organiseert dan activiteiten op de Westvest. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de steeds groeiende mobiliteit, de daardoor veroorzaakte belasting van het milieu en het aantal verkeersslachtoffers.

Burgemeester en wethouders hebben zich achter dit initiatief geschaard.

Vanwege de activiteiten op die dag wordt de Westvest vanaf het Stationsplein tot de Binnenwatersloot tussen tussen 11.00 en 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van het openbaar vervoer

Deel: ' Autovrije zondag- afzetting gedeelte Westvest Delft '
Lees ook