De Unie


AviaPartner: Onderhandelingsresultaat CAO bereikt!

26 maart 2003 - Op 20 maart 2003 hebben wij het CAO-overleg met Aviapartner hervat. Bij de start van het overleg sprak uw werkgever haar bezorgdheid uit over de oorlog in Irak, waarbij de gevolgen voor Aviapartner direct gevoeld worden door onder andere het annuleren van vluchten. Daarnaast is de concurrentie een constant punt van aandacht.

De inzet van Aviapartner voor dit CAO-traject werd mede ingegeven door de uitkomsten van
de onlangs gehouden enquête, waarop een goede respons vanuit de werknemers is gekomen. Aviapartner heeft aangegeven dat zij deze enquêtevorm ten behoeve van haar inzet naar het CAO-overleg graag wil behouden.

Na een constructief overleg is het navolgende onderhandelingsresultaat bereikt;

* Looptijd 1 jaar, van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2004,
* Een structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 juli 2003,
* De regelingen rond ORT en overwerk worden ongewijzigd voortgezet,
* Het urenpotje blijft bestaan, waarbij de maximale saldi worden aangepast naar 4 en +16 uur,

* De testperiode voor de bonus/malus-regeling bij ziekte wordt niet voortgezet,

* De maaltijdvergoeding bij overwerk zal worden verstrekt indien er 9.30 uur gewerkt is,

* Indien de OR hiermee akkoord gaat zullen partijen (werkgever/bonden/OR) nader overleggen over de problematiek rondom de salarisaanpassingen op basis van beoordelingen,
* Het komende jaar zullen wij gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden voor een vaste ORT, leeftijdsbewust personeelsbeleid (o.a. aanpassing van werktijden/diensten voor ouderen),
* De werkgeversbijdrage wordt verhoogd naar 11 per vakbondslid.
Daarnaast zal de CAO op een aantal punten tekstueel worden aangepast om onduidelijkheden en interpretatieverschillen zoveel mogelijk weg te nemen.

Gegeven onze inzet is De Unie tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat en
legt dit met een positief stemadvies aan u voor.

Met vriendelijke groet,

Helen E. Smoor
Bestuurder

* Intropagina AviaPartner

woensdag, 26 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' AviaPartner Onderhandelingsresultaat CAO bereikt '
Lees ook