Artis

Amsterdam, 21 september 2001

Persbericht

Avondvoorstelling Artis Planetarium

Varen op de sterren

Op dinsdag 2 oktober aanstaande verzorgt Michel Hommel, programmaredacteur van het Artis Planetarium, een speciale avondvoorstelling over "Varen op de sterren".

Tegenwoordig zijn schepen met de modernste snufjes uitgerust om hun positie op zee te bepalen. Verdwalen kan niet meer. Maar nog niet zo heel lang geleden moesten zeelieden hun weg zien te vinden met hun gezond verstand, een kompas en de hemellichamen. Al vroeg erkenden zeevaarders het belang van astronavigatie: het varen op de sterren.

Met behulp van vaste punten als de Poolster en kennis van opkomst en ondergang van de zon, kon men al in de Oudheid ruwweg zijn positie bepalen. Met de explosieve groei van de zeevaart in de vijftiende eeuw werd de behoefte aan nauwkeurige positiebepaling steeds groter. Met name het probleem van de lengtegraden schreeuwde om een oplossing. Die kwam eind achttiende eeuw, dankzij de uitvinding van een goede scheepsklok. Tegenwoordig varen schepen op nieuwe sterren: de satellieten van het GPS-systeem die tot op enkele meters nauwkeurig de positie aangeven.

De avondvoorstelling in het Artis Planetarium aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam begint op 2 oktober om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Kaarten worden uitsluitend aan de zaal verkocht. De toegangsprijs is f 15,-. Abonnementhouders van Artis hebben gratis toegang. Inlichtingen: 020-5233452.


---

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ramona Pauwels, afdeling Communicatie, Artis. Tel. 020-5233534.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Avondvoorstelling in Artis Planetarium '
Lees ook