AVR BEDRIJVEN

Partnership in reiniging Gemeente Maarssen / AVR

PERSBERICHT Rotterdam, 29 juni 1999

AVR GAAT PARTNERSHIP IN REINIGING AAN MET GEMEENTE MAARSSEN

AVR-Overheid , een divisie van de Holding AVR-Bedrijven in Rotterdam, heeft met de gemeente Maarssen overeenstemming bereikt over samenwerking op het gebied van gemeentereiniging. De 17 vaste personeelsleden van de reinigingsdienst komen in dienst bij de AVR. Het nieuwe bedrijf zal werken onder de naam AVR-Milieuservices Midden.
Met ingang van 1 juli van dit jaar zal AVR in de gemeente Maarssen zorgen voor alle reinigingstaken, zoals inzameling van huishoudelijk afval, vegen, kolkenzuigen en het beheer van het afvaldepot. Ook de inzameling van onder andere klein chemisch afval en groente-, fruit- en tuinafval valt onder dit contract. Verder zal het bedrijf zich gaan richten op de inzameling van bedrijfsafval. Het uitbestedingscontract heeft een looptijd van acht jaar. De overeenkomst is op 28 juni jl. goedgekeurd door de gemeenteraad.
Deze uitbesteding van teken past binnen de uitgangspunten van de gemeente Maarssen om alle uitvoerende taken af te stoten. AVR versterkt door deze samenwerking haar strategische positie in de provincie Utrecht. Door zelf afval in te zamelen wordt de verantwoorde inzameling en verwerking van de diverse afvalstromen zeker gesteld. Dit geeft gemeenten de zekerheid dat alle afvalstromen uiteindelijk deskundig en verantwoord worden gerecycled of verwerkt tot grondstof, bouwstof of brandstof. AVR heeft reeds soortgelijke contracten gesloten met diverse gemeenten in Brabant en Zuid-Holland, waaronder de gemeente Den Haag. AVR streeft naar verdere uitbreiding van haar inzamelactiviteiten en milieudienstverlening.

AVR verwerkt al ruim twintig jaar het afval uit het grootste deel van de provincie Utrecht.
Per jaar wordt vanaf het AVR-overslagstation in het industriegebied Lage Weide in de gemeente Utrecht ruim 300.000 ton afval per schip vervoerd naar de verwerkingsinstallaties in Rotterdam-Botlek. Bepaalde inzamelactiviteiten van de reinigingsdienst Maarssen zullen in de loop van dit jaar worden verplaatst naar het overslagstation in Lage Weide.

De gemeente Maarssen telt 41.200 inwoners en is gelegen aan de westgrens van de gemeente Utrecht. De Holding AVR-Bedrijven omvat een groep gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van integraal afvalmanagement. De groep biedt duurzame oplossingen voor vrijwel alle afvalvraagstukken. Daarvoor is een eigen concept ontwikkeld onder de naam MAMS, modulaire afval- en milieu services. In dit concept kan de klant precies die modules (bestaande uit producten, diensten en / of combinaties daarvan) afnemen die hij nodig heeft.
Tot de afnemers van de milieudiensten behoren industrie, bedrijven en overheid. De activiteiten omvatten ondermeer consultancy, industriële en maritieme dienstverlening, verbranden met energieterugwinning, opslag, transport en logistiek, alsmede het verwerken van gevaarlijk afval, composteren, toepassing van biotechnieken, recycling, hergebruik en het uitvoeren van gemeentelijke reinigingstaken. Het concern telt in totaal ruim 1500 medewerkers en behaalde in 1998 een geconsolideerde omzet van 600 miljoen gulden.

Deel: ' AVR gaat partnership in reiniging aan met Maarssen '
Lees ook