AVR neemt Gebr. Coppens over - 20 maart 2000

AVR NEEMT GEBR. COPPENS OVER

AVR in Rotterdam heeft met de aandeelhouders van Gebr. Coppens Bergen op Zoom B.V. overeenstemming bereikt over de overname van het Brabantse bedrijf. De overdracht van aandelen is gepland op 14 april a.s. Gebr. Coppens Bergen op Zoom B.V. telt ruim 150 personeelsleden en heeft een geconsolideerde omzet van circa 50 miljoen gulden. Het bedrijf is actief op het gebied van inzameling van o.a. bouw-en sloopafval, bedrijfs- huishoudelijk- en gevaarlijk afval, gescheiden inzameling van monostromen en advisering over afvalverwijdering en logistiek. Voorts worden diverse overslagstations geëxploiteerd voor het sorteren, scheiden en bewerken van afvalstoffen. In de regio West-Brabant is het bedrijf marktleider op het gebied van bouw- en sloopafval. Het bedrijf heeft vestigingen in Bergen op Zoom, Halderberge, Etten-Leur en Breda. In Heerle (gem. Roosendaal) beschikt het over een moderne sorteerinstallatie voor afvalstoffen.

Het AVR concern is nationaal en internationaal werkzaam in de gehele keten van afval- en milieuzorg. Het hoort met een personeelsbestand van 1600 medewerkers en een omzet van ruim 800 miljoen gulden tot de grootste afval- en milieubedrijven van Nederland.

Deze overname past in de groeistrategie van beide bedrijven. De overname leidt tot een verdere verbreding van de dienstverlening en versterking van de concurrentiepositie van AVR. De overname betekent een wezenlijke uitbreiding van de inzamelactiviteiten in Brabant en Zeeland. Gebr. Coppens wordt als werkmaatschappij van de divisie AVR-Overheid een belangrijk operationeel steunpunt. Eind vorig jaar verwierf AVR al een meerderheid in Gebr. Van Casteren Containertransport in Tilburg.

Om de internationale concurrentie als Nederlands afval- en milieuconcern het hoofd te kunnen bieden, sluit de AVR-directie verdere overnames in de nabije toekomst niet uit. Daarbij wordt ook naar de Europese markt gekeken. Op termijn streeft AVR naar een plaats in de top van Europese afval- en milieubedrijven.

Profiel AVR-concern
AVR bestaat uit een groep gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van integraal afval-en milieumanagement. Het concern biedt duurzame oplossingen voor vrijwel alle afval- en milieuvraagstukken. Tot de afnemers van de diensten behoren industrie, bedrijven en overheid. De activiteiten omvatten consultancy, industriële en maritieme dienstverlening, inzameling, opslag, overslag, transport, alsmede afvalverbranding met energieterugwinning, verwerking van gevaarlijk afval, compostering en recycling van monostromen als o.a. papier, glas en kunststoffen. De divisie Overheid zorgt voor het management en de uitvoering van gemeentelijke reinigingstaken. Het concern telt 1600 personeelsleden en heeft een geconsolideerde omzet van ruim 800 miljoen gulden.

Deel: ' AVR neemt Gebr. Coppens Bergen op Zoom over '
Lees ook