Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Hilversum, 30 december 2009

AVRO KUNSTUUR ZATERDAG 2 JANUARI 2010:
'DE VERBORGEN KONINKLIJKE SCHATTEN VAN AFGHANISTAN'

AVRO KunstUur is hét programma over beeldende kunst. Maar ook over bijvoorbeeld architectuur. In het KunstUur van zaterdag 2 januari 2010 een special: 'De verborgen koninklijke schatten van Afghanistan'.

Afghanistan is niet alleen een land van oorlog en vernietiging. Het is ook een land waar verschillende culturen hun sporen hebben achtergelaten. Strategisch gelegen op de handelsroutes tussen Oost en West was het oude Afghanistan een kruispunt van beschavingen in Centraal-Azië. Dat is gebleken uit de prachtige archeologische vondsten. De tentoonstelling 'Verborgen Afghanistan' in de Nieuwe kerk in Amsterdam presenteerde dit jaar 250 van deze vondsten, voor het merendeel in 2004 'herontdekt' in de kluis van de Centrale Bank in Kabul. Ze werden in 2006 naar Europa gebracht voor restauratie. De special 'De verborgen koninklijke schatten van Afghanistan' gaat over deze vondsten.

De documentaire toont hoe de Fransen in Afghanistan een school bouwden in ruil voor het mogen doen van archeologische opgravingen. Het behoud en de restauratie van de archeologische schatten en de bouw van de school vormen belangrijke stappen op weg naar het herstel van de Afghaanse culturele identiteit. Een identiteit die bijna verloren ging, door de ravages die de Taliban-dictatuur aanrichtte.

Vier vindplaatsen staan centraal. De oudste, Tepe Fullol, dateert uit de Bactrische Bronstijd (rond 2000 v.Chr.). Een grotere afdeling is gewijd aan Ai Khanum, een stad gesticht door Grieken in het gevolg van de veroveringsexpeditie van Alexander de Grote, die getuigt van het hellenisme aan de rand van de steppen (4de-2de eeuw v.Chr.) Beroemd is de goudschat van Tillya-tepe: sieraden en andere kunstvoorwerpen uit zes graftombes uit de eerste eeuw n.Chr., opgegraven in 1979 door een Sovjet-Afghaans team geleid door de Russische archeoloog Sarianidi. Ze vormen een schitterende mengeling van steppekunst, Grieks-Romeinse iconografie, Indiase objecten en Chinese spiegels. In Begram tenslotte zijn in 1937 en 1939 twee verzegelde vertrekken blootgelegd, ook uit de eerste eeuw na Christus, met rijke Indiase ivoren meubelen, glazen, vazen alsook gipsen emblemata van hellenistische makelij.

KunstUur, 2 januari 2010 tussen 17.00 uur en 18.00 uur, wekelijks bij de AVRO op Nederland 2.

Deel: ' AVRO Kunstuur 'De verborgen koninklijke schatten van Afghanistan' '


Lees ook