Gemeente Amsterdam


AWV pakt onder(ver)huur succesvol aan

De Amsterdamse woningmarkt zit verstopt. Er zijn lange wachttijden en het aantal mensen dat verhuist neemt steeds verder af. Een groot deel van de sociale huurwoningen wordt onderverhuurd. De Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) heeft een succesvolle aanpak om onrechtmatige bewoning tegen te gaan.

De AWV-methode
De AWV kiest voor een effectieve en relatief goedkope methode. Niet alleen participeert de AWV in Zoeklichtprojecten, ook gaat ze zelfstandig op onderzoek uit. Jaarlijks worden er door één fulltimer 150 tot 200 meldingen onderzocht en afgewikkeld. In ongeveer 30% van de gevallen wordt uiteindelijk ontruiming bewerkstelligd.

Bij de AWV werken momenteel twee fulltimers aan het opsporen en afhandelen van onder(ver)huursituaties. Samen zorgen zij voor jaarlijks honderd ontruimingen. De woningen komen zo weer vrij voor woningzoekenden.

Zie ook: www.awv.nl

^


-

© gemeente Amsterdam - 10-06-2002

Deel: ' AWV pakt onder(ver)huur succesvol aan '
Lees ook