AWVN en ProfitWise sluiten zich aan als partner bij de Loflist 2013


HAARLEM, 20130326 -- Lof heeft in werkgeversvereniging AWVN en het internationale onderzoeksbureau ProfitWise uitstekende partners gevonden voor de Loflist, het jaarlijkse onderzoek naar Beste Werkgevers voor Werkende ouders. Beide partners zien de noodzaak van een onderzoek dat de participatie van werkende ouders in kaart brengt. De Loflist 2013 geeft Nederlandse bedrijven de mogelijkheid specifiek te onderzoeken hoe zij scoren op de doorstroom en facilitering van werkende ouders.

Democratisch appèl
Er is een duidelijke economische noodzaak om onderzoek te doen naar de doorstroom en uitstroom van werkende ouders. Tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart j.l. vond in Amsterdam het EU Debat ‘Het vrouwelijk antwoord op de crisis’ plaats. Hier sprak Europees Commissaris Neelie Kroes: ‘Als meer vrouwen participeren in belangrijke besluitvormingsprocessen, is dat goed voor de democratie in Nederland.’ Diederick Stoel - directeur onderzoeksbureau ProfitWise International - voegt hieraan toe: 'Vrouwen zijn de helft van ons human capital. We moeten onderzoeken hoe we de vrouwen slimmer en beter kunnen benutten. Dat niet doen is kapitaalvernietiging. Daarnaast ben ik het helemaal eens met voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Hoe kan het, dat bij cruciale besluitvormingsprocessen 50% van onze bevolking ondervertegenwoordigd is? De Loflist dient een economisch en een democratisch belang. Iedere organisatie die meedoet, zal daar profijt van hebben.’

Balans tussen werk en privé bijzonder actueel
Dat er veel aandacht is voor de balans tussen werk en privé blijkt uit de recente discussie rondom het nieuwe werken bij Yahoo. Ook recent onderzoek van Accenture wijst uit dat er behoefte is aan organisaties die rekening houden met de wensen van onder andere werkende ouders. Bijna 70% van de 4.100 respondenten geeft aan dat zij naast een succesvolle carrière ook een compleet leven naast het werk willen hebben. Daarnaast blijkt dat de mogelijke impact van werk op het privéleven zwaar meeweegt bij de keuze voor een baan. Erik Groot - directeur adviesorganisatie AWVN: ‘Bedrijven hebben behoefte aan flexibel inzetbare en betrokken medewerkers die een goede balans hebben tussen werk en privé. In het bijzonder vrouwen hebben nog vaak te maken met blokkades, vooroordelen of ingesleten rolopvattingen waardoor de balans werk-privé verstoord raakt. Dat is niet in het belang van de vrouwen en ook niet in het belang van bedrijven. Het is goed dat Lof zich sterk maakt voor vrouwen die in deze situaties terecht komen. Het gaat AWVN echter niet alleen om arbeidsdeelname van vrouwen. We zien participatie veel breder. Als bedrijven om welke reden dan ook kansen missen om gemotiveerde mannen en vrouwen op de juiste plek in te zetten, vormt dat een belemmering om het maximale uit het bedrijf te halen’.

Achtergrond Loflist
In de Loflist, die dit jaar voor de zesde keer wordt gehouden, staan precies die vragen centraal die bepalen of werkende ouders (m/v) doorstromen in plaats van uitstromen. “Is de organisatie toegerust om werkende ouders optimaal te faciliteren? Hoe staat het met regelingen, zijn deze gemoderniseerd en toegespitst op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen? Krijgen werkende ouders steun van hun leidinggevenden in het realiseren van hun meervoudige ambities?”.

Loflist 2013: vernieuwd en actueel
De Loflist 2013 geeft antwoord op bovenstaande vragen. Op basis van een uitgebreide, wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst met acht verschillende onderdelen zoals flexibiliteit, organisatiecultuur en persoonlijke ontwikkeling maakt de Loflist een benchmark tussen bedrijven. Nieuw dit jaar is de medewerkersscan. Deze scan onder maximaal 40 medewerkers geeft inzicht in de ambities van werkende ouders (m/v) en het verband met het HR-beleid. Lof presenteert de resultaten van het onderzoek in het oktobernummer van het Lof Magazine.

Meer informatie?
Meer informatie over de Loflist is te vinden op www.lofonline.nl/loflist


Deel: ' AWVN en ProfitWise sluiten zich aan als partner bij de Loflist 2013 '
Lees ook