AXA kiest Ariba Spend Management-oplossing

Franse verzekeraar implementeert Ariba Buyer voor meer dan 2000 gebruikers

Hoofddorp, 20 juni 2002 - AXA France Assurance, verzekeraar en financieel dienstverlener, kiest voor Ariba Buyer voor het managen van inkoopaanvragen en online inkoopmogelijkheden. Ariba Buyer wordt ingezet bij de implementatie van de grootste spend managementoplossing in Frankrijk. Op dit moment wordt gekeken hoe Ariba Buyer binnen de hele assurantiegroep kan worden toegepast.

"De oplossing van Ariba heeft ons in staat gesteld twee doelen te bereiken. Ten eerste zijn de aangesloten bedrijven nu in staat on line diensten aan te schaffen, op basis van contractvoorwaarden die we internationaal zijn overeengekomen. Ten tweede verschaft het systeem ons gedetailleerde overzichten waarmee we inzicht krijgen in wie welke producten aanschaft vanuit welke locatie", zegt Catherine Aragon, Vice-President of Procurement van AXA France Assurance.

AXA France Assurance verwacht aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. Deels is dit het resultaat van de reeds bestaande kostenbeheermaatregelen binnen het bedrijf, maar daarnaast is het ook een gevolg van voordelen die direct voortvloeien uit de geïmplementeerde oplossing van Ariba. Catherine Aragon: "Onze keuze voor Ariba is weloverwogen. We verwachten dan ook dat het product ons helpt bij het kostenbeheer over de hele linie."

De software van Ariba heeft bijgedragen tot een verbetering van de administratieve procedures binnen AXA bij de aankoop van goederen en diensten. Via het web zijn directe links tot stand gebracht met leveranciers. De implementatie omvat 100 internationale overeenkomsten, 560 leveranciers en 100 catalogi.

De kwalitatief hoogwaardige en gebruiksvriendelijke interface was ook een bepalende factor voor de gebruikers: "Gezien de eenvoud en gebruiksvriendelijkheid van het product was Ariba de juiste keuze", aldus Catherine Aragon.

Steve Muddiman, Vice-President Marketing Europa van Ariba: "AXA heeft twee strategische prioriteiten - kostenbeheer en het ontwikkelen van een geïntegreerd supply management systeem. Ariba Spend Management verzekert AXA ervan deze doelstellingen te bereiken. Sinds de implementatie van Ariba Buyer heeft AXA al aanzienlijke kostenbesparingen weten te realiseren."

Over Ariba

Deel: ' AXA kiest Ariba Spend Management-oplossing '
Lees ook