AXA Stenman Industries NV

Veenendaal, 17 februari 2003

AXA STENMAN INDUSTRIES BOEKT STERKE WINSTSTIJGING IN 2002

AXA STENMAN INDUSTRIES N.V., producent van hang- en sluitwerk en fietsaccessoires, heeft onder lastige marktomstandigheden haar nettowinst verbeterd met 22%.

Omzet EUR 66,6 miljoen - 2,8% (2001: EUR 68,5 miljoen) Bedrijfsresultaat EUR 7,7 miljoen +15,8% (2001: EUR 6,7 miljoen) Nettowinst EUR 4,6 miljoen +22,2% (2001: EUR 3,8 miljoen) Nettowinst per gewoon aandeel EUR 1,48 +22,3% (2001: EUR 1,21) Cash flow* EUR 7,9 miljoen +8,9% (2001: EUR 7,2 miljoen)
* Cash flow = nettowinst + afschrijvingen

Vooruitzichten
AXA STENMAN INDUSTRIES maakt hang- en sluitwerk en fietsaccessoires voor de bouw- en fietsenmarkt. Op het gebied van de bouwmarkt is de onderneming voornamelijk actief in Nederland. Rekening houdend met het afgenomen aantal verstrekte bouwvergunningen in de laatste twee jaar wordt verwacht dat de nieuwbouwmarkt in 2003 licht zal dalen. Aan de andere kant zullen de renovatie en doe-het zelf sectoren meer groeikansen bieden door de toegenomen aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van woningen.

Daarnaast is de onderneming actief op de Europese fietsenmarkt. In deze markt wordt geen herstel voorzien in 2003. De voorspelde economische groei is erg matig en de verwachting is dat het consumentenvertrouwen zwak zal blijven.

De markten, waarin de onderneming opereert, zijn op korte termijn onzeker. AXA STENMAN INDUSTRIES acht het derhalve momenteel niet verantwoord om een uitspraak te doen over de verwachtingen voor 2003.

Resultaten
Het bedrijfsresultaat groeide 15,8% tot EUR 7,7 miljoen (2001: EUR 6,7 miljoen). Het lagere kostenniveau was de belangrijkste factor in deze verbetering. De in 2001 genomen maatregelen, om kosten te besparen en de efficiency te verbeteren, werkten vol door in 2002. De bedrijfsresultaatmarge, uitgedrukt als percentage van de omzet, steeg van 9,8% tot 11,6% in 2002.

In 2002 zijn verdere belangrijke kostenbesparingen geïmplementeerd die hebben geleid tot een verbetering van de brutomarge. Ook de personeelskosten waren aanzienlijk lager in 2002. Het aantal personeelsleden, dat vorig jaar al verminderde met 16%, is in 2002 nog 6% verder gedaald.

De nettowinst steeg met 22,2% naar EUR 4,6 miljoen (2001: EUR 3,8 miljoen).

Resultaat per productlijn
Het bedrijfsresultaat voor de productlijn hang- en sluitwerk was EUR 4,1 miljoen (2001: EUR 3,8 miljoen) en voor de productlijn fietsaccessoires EUR 3,6 miljoen (2001: EUR 2,9 miljoen). Uitgedrukt als percentage van de omzet verbeterden beide productlijnen zich ten opzichte van het vorige jaar. Dit kwam met name door de lagere kostenniveaus in vergelijking met het jaar hiervoor.

Omzet
De totale omzet in 2002 bedroeg EUR 66,6 miljoen vergeleken met EUR 68,5 miljoen vorig jaar. Dit betekent een afname van 2,8%. De omzet in beide productlijnen werd beïnvloed door een lagere vraag uit de markt. De fietsaccessoires is verantwoordelijk voor 2,2% van de lagere omzet en de hang- en sluitwerkproductlijn voor 0,6%.

De omzet uit landen buiten Nederland daalde licht met 0,2% van EUR 24,0 miljoen tot EUR 23,9 miljoen. Deze omzet, die grotendeels komt uit West-Europese landen, vertegenwoordigt 35% van de totale omzet.

Productlijn hang- en sluitwerk
De productlijn hang- en sluitwerk behaalde een omzet van EUR 27,8 miljoen, wat een daling ten opzichte van het vorige jaar betekent van 1,6% (2001: 28,3 miljoen). Ondanks de moeilijke marktomstandigheden in deze markt werd een hogere omzet gerealiseerd in producten die worden gebruikt in de woningbouw. Met name de verkopen aan de doe-het-zelf markt waren succesvol. Daarnaast verstevigde de onderneming haar marktpositie bij bestaande klanten.

Verkopen aan de utiliteitssector, waarin AXA STENMAN INDUSTRIES een beperkte afzet heeft, werden geraakt door een lagere vraag en waren aanzienlijk lager dan vorig jaar.

De afzet van hang- en sluitwerk aan landen buiten Nederland, die relatief klein is, groeide met 14,7% tot EUR 3,5 miljoen, voornamelijk door een hogere afzet in de Poolse markt.

Productlijn fietsaccessoires
De productlijn fietsaccessoires realiseerde een omzet van EUR 38,8 miljoen in 2002. Dit was 3,7% minder dan de EUR 40,2 miljoen in 2001. Het afgenomen consumentenvertrouwen heeft geleid tot een lagere vraag in de fietsenmarkt.

In Nederland daalde de omzet in 2002 met 5,0%, van EUR 19,3 miljoen in 2001 tot EUR 18,4 miljoen. De verkoop aan detaillisten bleef zwak en op een vergelijkbaar niveau met vorig jaar. Een stijging van de voorraad bij detaillisten resulteerde in een afgenomen vraag van fietsproducenten.

De afzet van fietsaccessoires in landen buiten Nederland bedraagt ongeveer 50% van de totale omzet van deze productlijn. De omzet van klanten in deze landen was EUR 20,4 miljoen, 2,4% lager dan de EUR 20,9 miljoen die werd behaald in 2001. Met name de verlichtingsproducten werden geraakt door de afname van de consumentenvraag. Daarnaast werd de concurrentie in het goedkope marktsegment sterker.

Groepsvermogen
Het aantal uitgegeven aandelen steeg van 3.119.678 tot 3.201.178 door uitgifte van aandelen uit het aandelenoptieplan. De toename in het eigen vermogen van de groep is veroorzaakt door de voor te stellen toevoeging van de nettowinst aan de reserves.

Dividend
In een persbericht op 4 februari 2003 hebben AXA STENMAN INDUSTRIES en Havana Holding B.V. bekend gemaakt dat de verwachting gerechtvaardigd is dat overeenstemming kan worden bereikt over het uitbrengen van een openbaar bod door Havana Holding B.V. op alle gewone aandelen AXA STENMAN INDUSTRIES tegen een prijs van EUR 15 per aandeel in contanten. Deze prijs is inclusief enig dividend op de gewone aandelen over het boekjaar 2002.

Het jaarverslag zal op woensdag 19 maart 2003 beschikbaar worden gesteld aan de aandeelhouders.

Bedrijfsprofiel
AXA STENMAN INDUSTRIES is een industriële onderneming die hang- en sluitwerk en fietsaccessoires ontwikkelt, produceert en verkoopt voor de bouw- en de fietsenmarkt. De onderneming neemt een sterke positie in op de markten waarin het actief is. In haar assortiment hang- en sluitwerk produceert de onderneming onder meer raamuitzetters, raamsluitingen en veiligheidsbeslag. Fietssloten, dynamo's en fietsverlichting vormen het assortiment fietsaccessoires. Deze producten hebben als gemeenschappelijke noemer: Veiligheid en Beveiliging.

De onderneming heeft drie dochtermaatschappijen. Stenman Holland in Nederland verkoopt zowel hang- en sluitwerk als fietsaccessoires onder de merknaam AXA. In Veenendaal vinden productontwikkeling, productie, verkoop en marketingactiviteiten plaats. In Edam worden aluminium hang- en sluitwerkproducten voor beveiligingstoepassingen vervaardigd. In Siewierz, Polen, bevindt zich de werkmaatschappij AXA-MAG. Hier worden hang- en sluitwerkproducten voor zowel de Nederlandse als de Poolse markt vervaardigd. De werkmaatschappij Basta heeft een productielocatie in Frankrijk en verkoopkantoren in de Benelux, Denemarken, Duitsland en het VK. Dit assortiment fietsaccessoires wordt verkocht onder de merknaam Basta in een groot aantal Europese landen.

Bij AXA STENMAN INDUSTRIES waren in 2002 circa 535 personen werkzaam.

Deel: ' Axa Stenman industries boekt sterke winststijging in 2002 '
Lees ook