AXA Verzekeringen

AXA vernieuwt UNIM-product en biedt aantrekkelijke actiekorting

22 augustus 2001

AXA heeft de UNIM-arbeidsongeschiktheidsverzekering vernieuwd. De UNIM-arbeidsongeschiktheidsverzekering is de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering van AXA voor specifieke beroepsgroepen zoals adviseursberoepen (bijvoorbeeld accountants, notarissen etc) en medici en para medici. Vanwege de introductie van het nieuwe product laat AXA adviseursberoepen profiteren van een aantrekkelijke actiekorting.

In vergelijking met het oude product, kenmerkt het nieuwe product zich door een uitgebreidere dekking. De effecten van een aantal specifieke productuitbreidingen zijn in de premie verwerkt. Hierbij is het uitgangspunt van UNIM volledig gehandhaafd: een gunstige premiestelling op basis van een gedegen acceptatiebeleid. Nieuw in het product zijn onder andere:

* Verhogingsrecht: verzekerde heeft het recht om jaarlijks zonder gezondheidswaarborgen het verzekerde dagbedrag met maximaal 10% te verhogen.

* Voorlopige dekking bij een ongeval: tussen het moment van ontvangst van het aanvraagformulier en het ingaan van de aangevraagde arbeidsongeschiktheidsverzekering, is arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval gedekt.
* Nieuwe regeling indexatie uitkeringen: ingegane uitkeringen worden geïndexeerd volgens de CBS-loonindex, met een maximum van 3%.
* UNIM Care: onder deze naam biedt AXA UNIM-verzekerden preventieve hulp (bijstand en advisering) bij relationele-, maatschapsgebonden-, zakelijke-, juridische-, verslaving- of gezondheidsproblemen. De telefonische hulp is onbeperkt toegankelijk. Indien het niet mogelijk is om via de telefoon voldoende hulp te beiden of het juiste advies te geven, is face-to-face begeleiding een alternatief. De hulp wordt gegeven door een onafhankelijke organisatie.

Omdat de UNIM-arbeidsongeschiktheidsverzekering ook een zeer interessant product is voor adviseursberoepen, laat AXA deze beroepsgroepen nu extra profiteren van het nieuwe product. Voor hen geldt een speciale actiekorting van maar liefst 10% van de verschuldigde premie tot en met 31 december 2002.

Voordelen voor verzekeringsadviseur
De provisie voor de verzekeringsadviseur blijft onverminderd aantrekkelijk. Daarnaast is om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verhogen en het acceptatieproces te versnellen een aantal maatregelen getroffen. Zo worden bij bepaalde beroepen standaard geen röntgenfotos meer gevraagd bij de acceptatie. Alle verkoopondersteunende middelen zijn aangepast aan het nieuwe product. En met behulp van het offerteprogramma kunnen verzekeringsadviseurs bijvoorbeeld zelf offertes maken, voorzien van de speciale actiekorting. Ook zijn verzekeringsadviseurs op de hoogte gebracht dat AXA voor bestaande UNIM-portefeuilles geen premieverhoging doorvoert per 1 januari 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' AXA vernieuwt UNIM-product en biedt actiekorting '
Lees ook