Leerlingen willen praktische techniekles

Op donderdag 17 februari werd de Axis Prijs 1999 uitgereikt aan de twee beste ideeën om de technieklessen (nog) leuker te maken. De winnende scholen, het Van Maerlantlyceum uit Eindhoven en het Sondervick College uit Veldhoven, kregen ieder een cheque van 5.000 gulden ieder overhandigd door minister Jorritsma van Economische Zaken. Uit de stapel met inzendingen is te concluderen dat leerlingen vooral praktijkgericht bezig willen zijn tijdens hun technieklessen.

De Axis Prijs werd gehouden om ideeën te genereren en te onderzoeken wat er leeft onder leerlingen van het voorgezet onderwijs met betrekking tot de technieklessen, die pas een aantal jaren op de middelbare scholen worden gegeven.

Nu blijkt dat veel van de ingezonden ideeën een praktijkkarakter hebben.Veel leerlingen wilden op excursie naar bijvoorbeeld een attractiepark of op bezoek bij bedrijven zelf. Leuke ideeën, maar vaak qua personeel, tijd en geld niet realiseerbaar. Er zal dus naar oplossingen gezocht moeten worden om de huidige technieklessen aantrekkelijker te maken. En de praktijk beter in het reguliere onderwijs te integreren.

Stichting Axis zet zich in om het imago van techniek en techniekopleidingen te verbeteren om zo de instroom van studenten in de technische opleidingen te vergroten. Het onderwijs zou zich meer moeten richten op de buitenwereld, waarbij de bedrijvenwereld binnen de schoolmuren gehaald moet worden. Het verbeteren van het imago van techniek is alleen mogelijk als het product techniek binnen onderwijs en arbeidsmarkt wordt aangepakt. Daarbij moet bij het creeëren van het vernieuwde product rekening worden gehouden met de belevingswereld van jongeren.

envelop.jpg (5699 bytes) Copyright 1998-2000 Axis, All Rights Reserved. Meer informatie info@platform-axis.nl

Deel: ' Axis Prijs leerlingen willen praktische techniekles '
Lees ook