Gemeente Alkmaar


AZ en bezwaarmakende ondernemers zetten besprekingen voort

Alkmaar, 27 januari 2003

Op initiatief van burgemeester Van Rossen van Alkmaar hebben bezwaarmakende ondernemers enerzijds en een vertegenwoordiging van AZ anderzijds de besprekingen omtrent de komst van het KooimeerPlaza voortgezet. Gistermidag werden de besprekingen zonder resultaat afgebroken. De heren H.A.L. van Hoof, voormalig staatssecretaris van Defensie (tevens lid van de VVD), de heer drs. J. Glaubitz, algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland en de heer drs. G. Valk, voormalig tweede kamerlid van de PvdA hebben vervolgens in besprekingen van gisteravond bemiddeld.

Direct na het weekend worden de besprekingen voortgezet waarbij de bemiddelaars de geschilpunten in kaart brengen gericht op mogelijke oplossingen. De gesprekken hebben betrekking op de bouwplannen van AZ enerzijds en de opvattingen van de ondernemers anderzijds. De inzet is dat de partijen zo spoedig mogelijk tot overeenstemming komen. Zowel AZ, de ondernemers als het gemeentebestuur doen een dringend beroep op AZ supporters géén protestacties te organiseren. De ondernemers en AZ blijven namelijk met elkaar in gesprek om een voor beide partijen bevredigend resultaat te bereiken. Protestacties zouden deze besprekingen nadelig kunnen beïnvloeden.

Zoekwoorden:

Deel: ' AZ en bezwaarmakende ondernemers zetten besprekingen voort '
Lees ook