Provincie Noord-Holland

Persberichten

Week 29

Ruimtelijke ordening AZ-stadion te Alkmaar

Woensdag 21 juli 1999
Ruimtelijke ordening AZ-stadion te Alkmaar

Het huidige AZ-stadion te Alkmaar voldoet niet meer aan de nieuwe richtlijnen van de KNVB. Daarom is de gemeente Alkmaar samen met het bestuur van AZ op zoek gegaan naar een andere locatie. De gemeenteraad heeft inmiddels een startnotitie vastgesteld en om een reactie van gedeputeerde Staten gevraagd. Die reactie van GS is nodig om de richtlijnen voor een Milieu Effect Rapportage vast te stellen. Bovendien zijn deze richtlijnen noodzakelijk voor een goede en heldere besluitvorming over de locatiekeuze.

Gedeputeerde Staten vinden het een goed idee te zoeken naar een nieuwe locatie voor het AZ stadion. Om een goede afweging te kunnen maken moet er in de mER een onderbouwing van de locatiekeuze te komen, die onderbouwing ontbreekt nu nog. Het locatieonderzoek zou zich moeten richten op de ruimtelijke en vervoerskundige mogelijkheden van de (nieuwe) huisvesting van AZ.

Over de andere plannen rond het AZ-stadion, zoals ondermeer een transferium, een megabioscoop en kantoren, zal bestuurlijk overleg plaatsvinden nadat de locatiekeuze voldoende onderbouwd is.

Inlichtingen: Jan Molleman, bureau RIN, tel. (023) 514 32 26.

E-mail

Deel: ' AZ maakt plannen voor nieuw stadion in Alkmaar '
Lees ook