Actueel

AZ Vastgoed mag met bouw stadion beginnen

Bron: Rechtbank Alkmaar

Datum actualiteit: 18-03-2003

De bestuursrechter heeft vandaag uitspraak gedaan in twee zaken betreffende de bouw van het AZ stadion. Het betreft enerzijds het verzoek van AZ Vastgoed BV tot opheffing van de schorsing van haar bouwvergunning. Anderzijds was aan de orde het verzoek van diverse ondernemers in de binnenstad en bedrijvenvereniging Huiswaard Overstad om de huidige schorsing van de bouwvergunning te doen voortduren tijdens de beroepsprocedure die deze ondernemers aanhangig hebben gemaakt bij de bestuursrechter.

Wat voorafging
Op 22 oktober 2002 had de gemeente Alkmaar aan AZ Vastgoed BV een bouwvergunning verleend voor het nieuwe stadion nabij het Kooimeerplein. Tegen dit besluit is door onder meer de genoemde ondernemers bezwaar gemaakt. Deze ondernemers hebben destijds aan de bestuursrechter gevraagd om - bij wijze van voorlopige voorziening - de bouwvergunning te schorsen in afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure van de gemeente. De rechter heeft dat verzoek toegewezen, hetgeen feitelijk betekende dat een `bouwstop' werd opgelegd.
Inmiddels is de bezwaarprocedure afgerond. De gemeente heeft op 19 februari het bezwaar van de ondernemers ongegrond verklaard. AZ Vastgoed BV heeft daarop de bestuursrechter gevraagd de schorsing op te heffen, zodat de bouw van het stadion kan beginnen. De ondernemers zijn echter in beroep gegaan tegen de beslissing van de gemeente van 19 februari en hebben de bestuursrechter opnieuw bij wijze van voorlopige voorziening gevraagd de schorsing ook te laten voortduren gedurende de beroepsprocedure.

Geschilpunt
De bouwvergunning heeft behalve op het stadion zelf ook betrekking op een aantal commerciële ruimten en bedrijfsruimten. Volgens de vergunning moet hierin grootschalige detailhandel komen, binnen een bepaald thema.
De gemeente heeft bij de beslissing op bezwaar voorwaarden verbonden aan de invulling van deze ruimten. Voorafgaande aan de beslissing op bezwaar is tussen de verschillende partijen een principe-akkoord gesloten waarin zij zich met die voorwaarden akkoord hebben verklaard. Een definitief akkoord is echter nog niet totstandgekomen. De ondernemers bestrijden niet de voorwaarden op zich, maar zij vrezen dat die voorwaarden mogelijk in strijd zijn met de Mededingingswet. De rechter heeft echter geoordeeld dat de Mededingingswet niet van toepassing is op de beslissing op bezwaar waarin de voorwaarden zijn opgenomen, zodat het betoog van de ondernemers niet opgaat.

Uitspraak
De rechter heeft het verzoek van AZ Vastgoed BV toegewezen en de schorsing opgeheven. Het verzoek van de ondernemers is afgewezen. Deze uitspraak brengt mee dat AZ Vastgoed BV met de bouw mag beginnen. Te zijner tijd volgt een uitspraak in de bodemzaak, betreffende het beroep van de ondernemers tegen het besluit van de gemeente van 19 februari 2003.

Zie ook uitspraak: 'AF5922'

Deel: ' AZ Vastgoed mag met bouw stadion beginnen '
Lees ook