Actueel

Azc is gelijk aan woning

Bron: Rechtbank Assen

Datum actualiteit: 17-05-2002

In een geschil tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Hoogeveen heeft de bestuursrechter de gemeente in het gelijk gesteld.

Na een aanvankelijke verlening heeft de gemeente in de bezwaarfase alsnog de door het COA voor het oprichten van een asielzoekerscentrum (azc) aan de A.G. Bellstraat te Hoogeveen gevraagde bouwvergunning en vrijstelling van het bestemmingsplan geweigerd. Dit besluit hangt nauw samen met de vraag of een azc gelijk te stellen is aan een woning in de zin van de Wet geluidhinder. De rechtbank heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Hierdoor werpt de Wet geluidhinder belemmeringen op voor het verlenen van een vrijstelling. Volgens de rechtbank heeft de gemeente er dan ook goed aan gedaan de vrijstelling te weigeren.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE2707
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Azc is gelijk aan woning in Assen '
Lees ook