COMITÉ GUMMATOV

Azerbeidjan mag niet bij Raad van Europa horen

Azerbeidjan mag niet bij Raad van Europa horen

APELDOORN - 'Als Azerbeidjan tot de Raad van Europa wordt toegelaten, zou dat een grote schande zijn. Het regime van dat land schendt mensenrechten, zoals blijkt uit de behandeling van politiek gevangene Aliakram Gummatov. De president van dat land probeert Europa zand in de ogen te strooien'.
Dit beweert een woordvoerder van het comité in Apeldoorn, dat zich inzet voor vrijlating van Gummatov. De vrouw van de tot levenslange celstraf veroordeelde Gummatov, Soedaba Rasoelawa, is in ons land als vluchteling officieel toegelaten.

Een handtekeningenactie voor vrijlating van Gummatov, via de Azerbeidjaanse ambassade in Bonn, heeft tot nu toe niets opgeleverd, maar is wel het startpunt geweest van het alom bekend worden in (politiek) Europa van zijn naam en omstandigheden. Nadat bekend werd dat Azerbeidjan toetreding tot de Raad van Europa had aangevraagd, heeft het comité vragen ingediend bij het Europees Parlement. Europees commissaris drs. Hans van den Broek heeft deze vragen in ontvangst genomen. Volgens de SGP/GPV/RPF-eurofractie zijn deze kritische vragen over het toelatingsbeleid met voorrang in behandeling genomen.
Schrijnend voor Gummatov en 'zijn' comité is de vrijlating van andere (criminele) gevangenen in Azerbeidjan.s hoofdstad Baku, na de presidentsverkiezingen van afgelopen zomer, terwijl zijn situatie er niet beter op wordt. Berichten uit Azerbeidjan hebben dit bevestigd.
Ook Amnesty International en het internationale Rode Kruis, zetten zich al sinds 1993(!) in voor de in dat jaar ter dood veroordeelde Gummatov. Daardoor werd wel de doodstraf afgeschaft, maar beide organisaties kunnen vanwege het regime niets doen voor politieke gevangenen.
Het comité: .Het gaat ons er om dat Gummatov in de gevangenis wordt behandeld overeenkomstig de internationaal geldende mensenrechten. Toelating van Azerbeidjan tot de Raad van Europa mag niet eerder plaats vinden dan dat eerbiediging van de mensenrechten in dat land vast staat en de normen van de OVSE met betrekking tot de rechtsgang er worden gehandhaafd..
Het 'Gummatov-comité' verwacht nog deze maand antwoord op zijn vragen aan het Europees Parlement. Daarop zal het een volgende actie ondernemen.
Het persbericht 'Gevangenisopstand in Azerbeidjan voorbij' in de krant van 9 januari j.l. is niet juist gebleken. Hieronder volgt de ware toedracht volgens een bericht uit Moskou van 19 januari j.l. De President van Azerbeidjan Aliev heeft op 31-12-1998 amnestie verleend aan criminele gevangenen.
Op 4-1-1999 hebben politieke gevangenen van de Gobustan gevangenis gehoord hebbend van deze vrijlating, verzocht om met een delegatie van de regering te mogen spreken. Een dergelijk verzoek was al eerder gedaan, waarop zij emstig zijn mishandeld. Op 5-1-1999 namen de gevangenen twee bewakers als gijzelaars om te bereiken dat er mensen van de regering inderdaad naar de gevangenis zouden komen om met hen te spreken. Dat is ook gebeurd, de bewakers zijn vrij gekomen, waarop een normaal gesprek heeft plaats gevonden. Zij hebben in dat gesprek hun onschuld benadrukt en verzocht om amnestie. De regeringsafgevaardigden beloofden hun vrijlating, die zou beginnen met het ophalen van de gevangenen 's avonds om 11.00 uur. De gevangenen zouden worden opgehaald met een busje, dat inderdaad om die tijd verscheen!
Achttien mannen mochten de gevangenis verlaten, ze stapten in, maar na een korte afstand gereden te hebben, werden ze allen dood geschoten. Onder hen waren leiders van politieke partijen en de hoge legerfunctionaris: WAID MUSAEW.

Meer inlichtingen over de situatie van Aliakram Gummatov in Azerbeidjan en over het comité dat zich voor hem inzet, zijn verkrijgbaar op het adres van het secretariaat: Aquamarijnstraat 30, 7314 HZ Apeldoorn, telefoon/fax (055) 3 55 73 76. Op dat adres kan ook een eventueel interview met Gummatov.s vrouw Soedaba Rasoelawa worden afgesproken.

27 jan 99 14:42

Deel: ' 'Azerbeidjan mag niet bij Raad van Europa horen' '
Lees ook