Amersfoort, 10 oktober 2001

Aziatische olifant 'Winthida'
keert terug naar Dierenpark Amersfoort

Morgenochtend om 10:00 uur keert de olifantenkoe 'Winthida' terug naar Dierenpark Amersfoort na haar achtdaagse bezoek aan Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Winthida werd op 3 oktober jl. van Amersfoort naar Rotterdam getransporteerd om daar gedekt te worden door de olifantenstier 'Alexander'. Dit in het kader van het Europese soortbehoudprogramma, European Endangered species Program (EEP), voor de Aziatische olifant.

Op 3 oktober jl. om 08:30 uur werd Winthida in Dierenpark Amersfoort in een grote kist geleid en met een hijskraan op een vrachtauto geladen. Twee uur later arriveerde zij in Rotterdam onder begeleiding van haar vaste verzorger. Na een korte gewenningsperiode werd zij voorgesteld aan de stier Alexander. De kennismaking en het verdere verloop van de relatie tussen de twee olifanten werd nauwlettend in de gaten gehouden. Om dit te realiseren reisde er dagelijks een dierverzorger van Amersfoort naar Rotterdam om voor Winthida te zorgen.

Zwanger
Gedurende de eerste twee dagen van haar verblijf in Rotterdam is Winthida een aantal keer gedekt door Alexander. Of de dekkingen tot zwangerschap hebben geleid, wordt pas na drie maanden duidelijk. Bloedonderzoek naar het oestrogeengehalte in Winthida's bloed wijst dan uit of zij bevrucht is of niet. Winthida zal morgenochtend om 08:30 uur huiswaarts keren. Naar verwachting arriveert zij rond 11:00 uur in Dierenpark Amersfoort.

Mond- en Klauwzeercrisis
Dierenpark Amersfoort is ruim een jaar bezig geweest met dit zeer belangrijke transport. Door externe omstandigheden zoals de Mond- en Klauwzeercrisis dit voorjaar en het feit dat een olifantenkoe slechts drie keer per jaar in haar vruchtbare periode is (en dat maar 36 tot 48 uur blijft), waren eerdere pogingen om Winthida naar Rotterdam te vervoeren niet geslaagd.

Indra
Ruim viereneenhalf jaar geleden werd voor het laatst een olifantenkoe, Khine War War, naar Rotterdam getransporteerd om gedekt te worden door de toenmalige olifantenstier Ramon. Dit bezoek resulteerde ruim anderhalf jaar later in de allereerste geboorte van een olifantenkalf in Dierenpark Amersfoort. Het kalfje kreeg de naam Indra. Indra en haar moeder Khine War War wonen allebei nog in Dierenpark Amersfoort.

Indien u aanwezig wilt zijn bij dit transport, kunt u Simone Postma bellen. Haar telefoonnummer is 033 4227 112.

Dierenpark Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 224
Postbus 1075
3800 BB Amersfoort
tel (033) 4227100
fax (033) 4227101

Deel: ' Aziatische olifant keert terug naar Dierenpark Amersfoort '
Lees ook