Gemeente Alkmaar


Speeltuinenbeleid vastgesteld door Burgemeester en Wethouders

Alkmaar, 19 februari 2003

Afgelopen dinsdag heeft Burgemeester en Wethouders 'speeltuinen in Alkmaar, gemeentelijk beleid 2003-2006' vastgesteld. Deze notitie geeft aan wat de meerwaarde van de speeltuinen is en bevat de beleidsvoornemens voor de komende jaren, waaronder investeringen in 2003 en 2004.

Gemeentelijk beleid
Het speeltuinenbeleid gaat verder dan het in 1994 en 1999 door de Raad vastgestelde Speelplan. Dit plan had uitsluitend betrekking op de openbare speelruimte. Kinderen in de basisschoolleeftijd brengen echter gezamenlijk ook tienduizend bezoeken per jaar aan speeltuinen die door speeltuinverenigingen worden geleid. In deze speeltuinen zijn maatregelen nodig, met name om de toestellen te laten voldoen aan de verscherpte veiligheidseisen van de (rijks)overheid. De meeste speeltuinverenigingen zijn niet in staat deze maatregelen op eigen kracht uit te voeren. Het gemeentelijk beleid is erop gericht deze verenigingen te helpen en te stimuleren zodat ze dit wel op eigen kracht kunnen doen.

Speeltuinenbeleid
De commerciële speeltuinen vallen niet onder speeltuinenbeleid. De gemeente probeert de speeltuinenverengingen zodanig te steunen dat kinderen in staat worden gesteld veilig te spelen in een uitdagende speeltuin, op een redelijk afstand van huis. Dit impliceert dat de speeltuinverenigingen verantwoordelijk blijven voor de speeltuinen, de speeltuinverenigingen ondersteund worden door de gemeente en dat de gemeente de eisen van de kwaliteit van de speeltuinen vaststelt.

Alkmaarse speeltuinen
In Alkmaar zijn vier speeltuinen die geëxploiteerd worden door speeltuinverenigingen, namelijk Ons Kinderbelang (O.K.B.) aan de Munnikenweg, De Jeugdhoek aan de Schoolstraat, 't Span aan de Tirolstraat en De Hoef aan de Mesdaglaan. De vijfde speeltuin aan de Melis Stokelaan is opgeheven. In plaats daarvan wil de gemeente, uiteraard in overleg met de buurtbewoners, royale openbare speelvoorzieningen aanleggen, zowel voor kleine kinderen als voor tieners.

De gemeente geeft jaarlijks subsidie aan de speeltuinverenigingen. Hiervoor wordt voortaan elk jaar EUR 5.000,- meer uitgetrokken. Verder krijgt iedere speeltuin een bedrag om de speeltuin aan te passen aan de verscherpte veiligheidseisen. Deze bedragen variëren van EUR 20.000,- tot EUR 58.000,-. Daarnaast is in verband met externe subsidie de gemeenteraad voorgesteld prioriteit te geven aan speeltuin 't Span in de Daalmeer.

Deel: ' B en W Alkmaar stellen speeltuinenbeleid vast '
Lees ook