PERSBERICHT VAN HET COLLEGE VAN B EN W

In de Telegraaf en het Nieuws van de Dag van 27 november 1996 hebben berichten gestaan waarin de suggestie is gewekt dat door dr. H. Rengelink, toenmalig directeur van de GG&GD, in december 1994 tal van Arbodiensten overgenomen zouden zijn tegen het uitdrukkelijke verbod in van wethouder Jikkie van der Giessen (Volksgezondheid).

Deze berichtgeving stemt niet overeen met de volgende feiten.

De genoemde wethouder heeft bij brief van 27 december 1994 de directeur GG&GD erop geattendeerd dat het eventueel overnemen van bedoelde diensten door de GG&GD een ingrijpende reorganisatie was, die niet zonder medeweten en toestemming van Burgemeester en Wethouders zou kunnen geschieden. In die brief heeft de wethouder de directeur voorts verzocht de ontwikkelingen rond de Arbodienst van de GG&GD in januari 1995 aan de orde te stellen in de ambtelijke stuurgroep 'Verzelfstandiging GG&GD', hetgeen is geschied. Vanaf 1 januari 1995 heeft dr. Rengelink zijn feitelijke bemoeiingen met de Arbodienst beëindigd.

De gemeente betreurt het dat door de berichtgeving over de heer Rengelink een negatief beeld is geschapen.

Amsterdam, 23 december 1996

Zoekwoorden:

Deel: ' B en W Amsterdam weerspreken Telegraafbericht over Rengelink '
Lees ook