X
X
X Gemeente Amsterdam


REFERENDUMVERZOEK AFGEWEZEN

Het college van B&W heeft vandaag (vrijdag 26 maart) besloten om de gemeenteraad te adviseren het referendumverzoek van ir. L. Sala af te wijzen. Het verzoek betreft het voorgestelde raadsbesluit over nieuwe afspraken met A2000 over het kabelaanbod in Amsterdam dat op woensdag 31 maart door de gemeenteraad wordt behandeld.

Het college heeft het besluit genomen om reden van spoedeisendheid: bij aanzienlijke vertraging zou contractpartij A2000 zich niet gebonden achten aan de bereikte overeenkomst. Daarmee zou het bestaande contract blijven gelden. Bovendien zou A2000 van mening zijn dat er ruimte is voor aanpassingen waardoor feitelijk de huidige uitvoering van het contract zou veranderen en het tarief omhoog zou kunnen gaan. A2000 meent immers dat er binnen het huidige contract de mogelijkheid bestaat om naast het basispakket een filter te zetten waarachter de commerciële zenders komen, tegen een door A2000 te bepalen commercieel haalbaar tarief (waarschijnlijk circa fl. 10,- per maand). Dit acht het college onwenselijk.

Amsterdam, 26 maart 1999

Pb-30 Willem de Lannoy 5523412

Zoekwoorden:

Deel: ' B&W Amsterdam wijst referendumverzoek af '
Lees ook