Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

26-06-2002
B&W besluitenlijst
Dinsdag 25 juni 2002

B&W besluitenlijst, dinsdag 25 juni 2002

25-36-GGB/vrog
Brief versturen aan F. Kolman, Molenstraat 21 te Loo, waarin wordt aangegeven dat de gemeente zijn woning niet kan aansluiten op het gemeentelijk rioolstelsel.
02.0660

26-01-GGB/vrog
Ingestemd met concept Gemeenschappelijke Regeling en concept Ondernemingsplan met betrekking tot het Bedrijfschap Arnhem-Liemers.(voorheen 'Industrieschap A12-zone'). 02.1856

26-07-BD/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Bestuursdienst in de periode van 10 juni 2002 tot en met 14 juni 2002; nummers AZ/BZ-022401 t/m AZ/BZ-022402.

26-09-GGB/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Grondgebied over de periode 13 juni t/m 19 juni 2002; besluitnrs: 2002/0400 t/m 2002/0418.

26-10-GGB/vrog

1. Ingestemd met brief waarin aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat het gemeentelijk standpunt duidelijk wordt gemaakt ten aanzien van de startnotitie MER in het kader van de PKB-procedure 'Ruimte voor de Rivier'.

2. Onderhavige brief en de op 5 juli jl. door de burgemeester uitgesproken inspraakreactie ter kennisname zenden aan de leden van de raadscommissie Grondgebied.
02.1586

26-12-B&S/bb
Voor kennisgeving aangenomen het verslag van de raadscommissie Burger & Samenleving van 13 juni 2002.
RBS 22 08 2002

26-13-B&S/maza
Akkoord met vaststelling van de subsidie voor het jaar 2001 van de instellingen genoemd onder het product Algemeen Maatschappelijk Werk, Gehandicaptenzorg en Gezondheidszorg.
02.0981
02.1091
02.0825

01.1758


Deel: ' B&W besluitenlijst gemeente Duiven '
Lees ook