Gemeente Zaanstad

B&W BESLUITENLIJST 29 JUNI 1999

Burgemeester en Wethouders van Zaanstad hebben besloten:

Voorkeursrecht Westzanerpolder
Het voorkeursrecht Westzanerpolder te laten vervallen. Gelet op de huidige grondposities in de Westzanerpolder werd verlenging niet wenselijk geacht.

Afsluiten damgebied voor (brom)fietsers
Het damgebied te Zaandam tussen de straten Dam, Wilhelminakade, Nicolaasstraat en de Zilverpadsteeg voor een bepaalde tijd van de dag af te sluiten voor (brom)fietsers, en wel tussen 12.00 tot 06.00 uur. (Brom)fietsers krijgen een alternatieve fietsroute.

Procedure artikel 19 WRO Zuidervaartdijk
Besloten is tot het starten van een artikel 19/19a WRO procedure t.b.v. bouwaanvraag C. Boekel en W. Doeves voor het verbouwen van een voormalige bedrijfsruimte tot 5 woonruimten op de locatie Zuidervaartdijk 14a / Wilhelminastraat 88 te Krommenie.

Van Raaltencentrum
Sinds medio 1997 worden de eigenaren van het van Raaltencentrum geconfronteerd met de (financiele) gevolgen die voortkomen uit de gebrekkige oplevering van dit wooncomplex. Hoewel de gemeente Zaanstad juridisch daartoe in geen enkel opzicht is gehouden, heeft het college van B&W besloten als tegemoetkoming een bedrag van fl 250.000,-- beschikbaar te stellen. Dit bedrag is bedoeld de inrichting van het parkgedeelte en zal worden uitgekeerd aan de Vereniging van Eigenaren van het van Raaltencentrum. De gemeente Zaanstad zal deze kosten gaan verhalen op de projectontwikkelaar die zich naar de gemeente toe contractueel heeft verplicht voor de aanleg en onderhoud van het parkgedeelte zorg te dragen.

Zaanstad, 9 juli 1999

Deel: ' B&W besluitenlijst Zaanstad - 1745 '
Lees ook