Gemeente Delft

01 juni 1999
Persbericht: voorstel schetsplan spoorzone verder uitwerken

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om de Spaanse stedenbouwkundige prof. Joan Busquets het schetsplan dat deze heeft gemaakt voor de spoorzone verder te laten uitwerken. Busquets krijgt enkele uitgangspunten mee, die hem helpen bij het verfijnen van het plan.

De gemeente heeft Busquets begin dit jaar opdracht gegeven om ideeën uit te werken voor het inpassen van een spoortunnel in de stad. De steden-bouwkundige heeft een plan geschetst voor het gebied, waarin voor een aantal locaties alternatieven zijn opgenomen. Busquets heeft zijn ideeën op 11 mei gepresenteerd aan de leden van de raadscommissie Duurzaamheid.

Het college is tevreden met het werk dat Busquets tot nu toe verricht heeft en steunt de meeste conclusies die de stedenbouwkundige heeft getrokken. Het college ondersteunt onder meer de voorgestelde locatie van het ondergrondse station, namelijk tussen Irenetunnel en Binnenwatersloot. Het station krijgt twee entrees: aan de zuidkant met een aansluiting op een nieuw (ondergronds) busstation, en aan de noordkant met een uitgang die via een hersteld bolwerk via een korte looproute toegang geeft tot de binnenstad. Het college stelt voor om bij beide uitgangen fietsenstallingen te plannen.

Het plan gaat uit van een herinrichting van de ruimte boven de nieuwe spoortunnel. De Westvest en de Phoenixstraat kunnen veranderen in een boulevard. In het midden van de Phoenixstraat kan de oude stadsgracht terugkomen.

Voor het gebied boven het station heeft Busquets drie varianten voor een mogelijke inrichting geschetst. Het college geeft de voorkeur aan een uitwerking van de variant waarin een langgerekte openbare ruimte is opgenomen, met daaromheen bebouwing. Het bestaande stationsgebouw blijft staan en krijgt in het plan een nieuwe bestemming.

Een ander uitgangspunt is dat schaal en hoogte van de nieuwbouw in de spoorzone moeten passen bij de bestaande historische stad. De ideeën gaan verder uit naar een menging van woningen, kantoren en enkele openbare functies in de stationsomgeving.

Dinsdag 1 juni staat een afrondende discussie over de uitgangspunten en alternatieven op de agenda van de raadscommissie Duurzaamheid. Met de uitkomsten van de discussie rondt Busquets zijn visie af. Het uiteindelijk masterplan voor de spoorzone ontwerp is na de zomer gereed voor bespreking in de raadscommissie en vaststelling in de gemeenteraad.

Voor het uitwerken van het stedenbouwkundig plan heeft Delft in 1998 een bijdrage ontvangen van het Rijk, in het kader van de stimuleringsregeling Intensief Ruimtegebruik. Daarnaast heeft het kabinet eerder dit jaar besloten alvast een bedrag van 360 miljoen gulden te reserveren voor de aanleg van de tunnel.

Zoekwoorden:

Deel: ' B&W Delft Voorstel schetsplan spoorzone verder uitwerken '
Lees ook