Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-07-17: Voorstel in Gulden Klinkerproject: Platina Klinker pag.nr.=7784

Op voorstel van wethouder Wilbert Stolte heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het voorstel om een Platina Klinker in te stellen en het systeem van waardebonnen bij de Gulden Klinker te wijzigen. Doel hiervan is het Gulden Klinker project een extra impuls te geven.

Het Gulden Klinker project is succesvol, veel groepen doen hier aan mee. De voorstellen zijn er op gericht deze groepen na het instraten van de Gulden Klinker blijvend te betrekken bij de leefbaarheid van hun straat en buurt.

Voorstellen

De Platina Klinker is bestemd voor bewonersgroepen of scholen, die minimaal drie jaar actief zijn om hun straat of buurt leefbaar te houden. Tot nu toe verwierven zij hiermee eenmaal een Gulden Klinker met waardebon en konden zij dat jaar meedingen naar een van de twee hoofdprijzen van respectievelijk fl 4.000,-- (1815,12 euro) en fl. 2.000,-- (907,56 euro).

Bij de Platina Klinker wordt meegedongen naar een hoofdprijs met een aanzienlijk bedrag. De eerste prijs voor bewonersgroepen is een waardebon van fl 10.000,-- (4537,80 euro), de tweede prijs fl 7.500,-- (3403,35 euro) en de derde prijs fl 5.000,-- (2268,90 euro). Voor scholen is dit respectievelijk fl 7.500, (3403,35 euro), fl 5.000,-- (2268,90 euro) en fl 2.500 (1134,45 euro).

Gulden Klinker

Het systeem van de waardebonnen bij de Gulden Klinker wordt anders. Nu wordt bij de Gulden Klinker een waardebon van fl 4.000,-- (1815,12 euro) uitgereikt. In het voorstel is opgenomen dat als de Gulden Klinkergroep drie jaar lang actief blijft, hier elk jaar een waardebon tegenover staat. Het eerste jaar is dit een waardebon van fl 2.000,-- (907,56 euro), het tweede jaar fl 3.000,-- (1361,34 euro) en het derde jaar fl 4.000,-- (1815,12 euro). Na deze drie jaar wordt de Platina Klinker ingestraat.

Met het bedrag van de waardebon kan, naast diensten en middelen om de straat of buurt leefbaar te houden, ook bewonersondersteuning inkocht worden bij de Stichting Boog.

Verdere procedure

Het voorstel wordt op 19 juli besproken in de commissie Leefbaarheid, Milieu en Scheveningen. Hierna neemt in september de gemeenteraad een definitief besluit. Als het voorstel dan wordt aangenomen, zal het vanaf 1 januari 2002 in werking treden.

17 juli 2001

Deel: ' B&W Den Haag stemt in met voorstel tot Platina Klinker '
Lees ook