Gemeente Den Haag


2 november 1999

Kwaliteitsbeleid GGD en Kwaliteitsjaarverslag GGD 1998.

Het college van burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een nieuw kwaliteitssysteem zorg voor de GGD in te voeren. Gelijktijdig biedt het college de raad het Kwaliteitsjaarverslag 1998 van de GGD aan. Op 4 maart 1999 heeft de gemeenteraad de nota volksgezondheid 'Op uw gezondheid' aangenomen. Daarin is bepaald dat door de GGD een systeem van kwaliteitsbevordering en -controle wordt ingevoerd. Het advies van het Regionaal Patinten Consumenten Platform de clinten bij de kwaliteitsbewaking te betrekken is door het college overgenomen. Dit past in het beleid van de gemeente om de dienstverlening aan de inwoners van Den Haag te verbeteren. Tevens wordt hiermee voldaan aan het toepassen van de Wet kwaliteit zorginstellingen. Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geboden zorg bij de zorgaanbieders. Doel van het systeem is een permanente kwaliteitscontrole van GGD producten en diensten in te stellen en een regeling te treffen voor de behandeling van meldingen over de kwaliteit van de verleende zorg. De GGD legt jaarlijks in een openbaar verslag verantwoording af over het gevoerde kwaliteitsbeleid.

De GGD gaat het INK model voor kwaliteitsbeleid en -controle toepassen. Dit model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit omvat toetsing van het kwaliteitsbeleid voor de GGD producten en diensten, de uitvoering en de beoordeling en evaluatie van de resultaten. Bovendien wordt in het model vastgelegd de wijze waarop klanten en relaties van de GGD zijn betrokken bij het gevoerde beleid en hun beoordeling van de verleende producten en diensten. In het Kwaliteitsjaarverslag GGD 1998 zijn de activiteiten beschreven die zijn ondernomen om de kwaliteit van de GGD producten en diensten te verbeteren. Daarnaast zijn de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid voor de jaren 1999-2000 opgenomen. Door toepassing van het INK model wordt dit beleid planmatig ingevoerd.

Deel: ' B&W Den Haag wil nieuw kwaliteitssysteem voor GGD invoeren '
Lees ook