Gemeente Enschede

Eetcafé met tegenzin toegelaten

Het College van B. en W. heeft besloten geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank te Almelo over uitbreiding van het eetcafé aan de Janninksweg. De gemeente kan nu weinig meer doen om het eetcafé op de volgens haar ongewenste locatie tegen te gaan. De bestemming die het eetcafé in het nieuwe bestemmingsplan Horstlanden-Veldkamp zal krijgen, sluit echter nachthoreca uit. Te zamen met de toegepaste horecavergunning en milieuvoorschriften wordt dat voldoende geacht om voor alle betrokkenen een aanvaardbare situatie te creëren. Om tegemoet te komen aan bezwaren vanuit de buurt, weigerde de gemeente eerder een bouwvergunning voor de uitbreiding. Zij vindt een eetcafé op de bestaande locatie ongewenst. Weliswaar kan het café op grond van het overgangsrecht niet worden geweigerd, maar meewerken aan uitbreiding gaat de gemeente net een stap te ver.
De reden die door de gemeente voor haar weigering werd aangevoerd, was dat het eetcafé niet zou passen in het toekomstige planologische beleid. De rechtbank was echter niet onder de indruk van dit argument. De thans gekozen oplossing is volgens het College het maximaal haalbare. Het enige alternatief zou zijn om het café in het nieuwe bestemmingsplan 'weg te bestemmen'. Dat zou echter inhouden dat de gemeente het pand in de nieuwe planperiode moet opkopen. Geen reële optie, meent het College.

Deel: ' B&W Enschede uitbreiding eetcafé met tegenzin toegelaten '
Lees ook