Gemeente Haarlem

Het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem keurt ontwerp toneelschuur goed

Het College van Burgemeester en Wwethouders van Haarlem heeft dinsdag 29 juni het definitieve ontwerp van de Toneelschuur goedgekeurd. Hiermee krijgt de nieuwbouw van de Toneelschuur de vorm waarmee het culturele complex met twee theaterzalen en twee filmzalen aan de Lange Begijnestraat te Haarlem volgens de droom van Joost Swarte gebouwd kan worden. Hij heeft hierbij samengewerkt met het architectenbureau Mecanoo uit Delft.

De totale stichtingskosten worden nu geraamd op f 22 miljoen, waarbij er nog een gat is van ongeveer f 1,6 miljoen. Hiervoor wordt dekking gezocht door nog meer sponsorgelden en financiering via de gemeentebegroting.

Definitief Ontwerp

Het samenvoegen van het schetsontwerp van Joost Swarte met het Programma van Eisen van de Toneelschuur op de gekozen locatie leverde een aantal complicaties op, die niet voorzien waren in de haalbaarheidsstudie van Twijnstra Gudde. Het ontwerp van Joost Swarte en Mecanoo, van schets via Voorlopig Ontwep naar Definitief Ontwerp, heeft een aantal nieuwe inzichten opgeleverd:

Om de Toneelschuur goed te kunnen laten functioneren wordt ervan uitgegaan dat 4 zalen gelijktijdig geprogrammeerd kunnen worden. Dat betekent dat er zware eisen gesteld worden aan de interne isolatie. De ligging van het gebouw in een stille buurt noodzaakt tot het nemen van zware isolatiemaatregelen naar de buitenwereld. De noodzakelijke maatregelen hebben geleid tot dikkere wanden, waardoor de constructie zwaarder werd en het gebouw van binnen kleiner. Daardoor valt het bovendien duurder uit.

In de schets van Joost Swarte en de doorberekening van Twijnstra Gudde was nog geen rekening gehouden met veel gebouwgebonden technische installaties die ondergebracht zijn in de z.g. technische schijf.

De welstandscommissie heeft op 22 juni het concept Definitief Ontwerp beoordeeld. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die ook op de hoogte is van de vorderingen van het project, geeft over enige tijd (bij de procedure van het bestemmingsplan) haar uiteindelijke oordeel.

Bodemsanering

Belangrijk aspect is de milieuverontreiniging van dit gebied dat deel uitmaakt van het voormalige Enschedéterrein. Dit totale gebied moet gesaneerd worden. Het saneren van het noordelijk deel zal aan de andere delen voorafgaan. Bij het maken van het plan wordt bijzondere aandacht geschonken aan het voorkomen van schade aan belendende percelen. Er wordt daarom ook één verzekering afgesloten door de gemeente, die risico´s van sloop, sanering en bouw dekt, zodat eventuele schade door de werkzaamheden via de gemeente kunnen worden verhaald.

Tentoonstelling ABC

Het concept Definitief Ontwerp is te zien op een tentoonstelling in het ABC Architectuurcentrum Haarlem dat open is van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

1 juli 1999

persberichten

Deel: ' B&W Haarlem keurt ontwerp toneelschuur goed '
Lees ook