Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 19 juli 2001 Persbericht 2001/47

College van B&W in Hoogezand-Sappemeer stelt Actieplan NoMa vast

Het college van B&W heeft op 10 juli 2001 het Actieplan naar aanleiding van het Rapport onderzoek herstructureringsproject in de wijken Noorderpark Margrietpark vastgesteld. Het Actieplan is een reactie op het onderzoeksrapport van Deloitte & Touche en gaat concreet in op de door de onderzoekers geconstateerde aandachtspunten.

Er moet een professionele structuur voor de projecten komen. Het college is hiermee op 5 juni 2001 akkoord gegaan met het advies van de directeur Ruimte om te komen tot de instelling van een Projectenbureau bij de sector Ruimte. Een en ander zal versneld worden ingevoerd en dient per 1 september aanstaande operationeel te zijn.

Na het feitelijk instellen van het Projectenbureau zullen nadere afspraken inzake taken, verantwoordelijken en bevoegdheden worden uitgewerkt in een procesdocument, welke op 20 november in de raadscommissie VHV/SO worden besproken. De directeur Ruimte heeft van het college de opdracht gekregen het Actieplan uit te voeren.

Met het nemen van genoemde maatregelen verwacht het college dat op een adequate wijze ingespeeld wordt op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport. Tijdens de vergadering van de commissie VHV/SO van 21 augustus 2001 worden het Onderzoeksrapport en het Actieplan besproken, waarna de bestuurlijke discussie tijdens de raadsvergadering van 7 september wordt afgerond.

(top)

Zoekwoorden:

Deel: ' B&W in Hoogezand-Sappemeer stelt Actieplan NoMa vast '
Lees ook