Gemeente Rotterdam

Inhaalslag bestemmingsplannen

(9 -10)Het College van B. en W. heeft, na een positief advies van de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, besloten tot een inhaalslag om bestemmingsplannen te actualiseren.

Rotterdam heeft 320 bestemmingsplannen, die ouder zijn dan 10 jaar en die nu moeten worden geactualiseerd. De inhaalslag is nodig vanwege strenger provinciaal beleid bij de afgifte van 'verklaringen van geen bezwaar' voor vrijstellingen van bestemmingsplannen. Bovendien wordt er op basis van de integrale herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die momenteel in de fase van Voorontwerp is, een strenge sanctie opgelegd als bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar. Dat betekent dat in die gevallen er een aanhoudingsplicht komt voor bouwaanvragen.

Het is de bedoeling om de 320 bestemmingsplannen te vervangen door ca. 113 nieuwe plannen. De operatie Inhaalslag is bedoeld om in een periode van drie jaar 48 nieuwe bestemmingsplannen te maken. Parallel hieraan actualiseert de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting de overige plannen op de reguliere wijze.

De zogeheten inhaalplannen worden gemaakt voor die gebieden waar weinig dynamiek is en waar geen impuls bestaat om verouderde bestemmingsplannen te herzien. De plannen worden zo globaal mogelijk van aard. Kleine initiatieven passen dan altijd in de bestemmingsplannen die zo voor een langere periode bruikbaar blijven. De inhaalplannen verschillen overigens qua systematiek en inhoud niet van de 'normale' bestemmingsplannen.

In 2001 worden acht bestemmingsplannen geactualiseerd. In het najaar wordt met de deelgemeenten overlegd welke plannen in 2002 moeten worden aangepakt.

Zoekwoorden:

Deel: ' B&W Rotterdam besluit tot inhaalslag bestemmingsplannen '
Lees ook