Gemeente Rotterdam


Voordracht aan gemeenteraad Hans Stam directeur OBR

20-01-99

Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad op 28 januari voor om Hans Stam met ingang van 1 maart te benoemen als directeur van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR). Hij volgt Gobert Beijer op die op 1 mei 1998 toetrad tot de directie van De Boer & Croon procesmanagement.

Hans Stam (1948) is sinds 1985 lid en vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In die functie is hij in eerste instantie verantwoordelijk voor planning en begroting, financiën, studentenvoorzieningen, relaties met het Academisch Ziekenhuis Rotterdam en milieu en veiligheid. Daarnaast houdt hij zich bezig met het beleid voor onderwijs en onderzoek.

Stam studeerde biologie en scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1978 aan de Erasmus Universiteit tot doctor in de geneeskunde. Hij is sinds 1975 verbonden aan de Erasmus Universiteit, onder meer als wetenschappelijk medewerker, lid van de faculteitsraad, universitair hoofddocent en lid van het College van Bestuur.

Tevens vervult Hans Stam diverse bestuursfuncties, onder andere bij de Stichting Rotterdam Topsport, Stichting Asklepion, Stichting Wetenschap en Techniek Nederland, Stichting Pierre Bayle-lezing, het Integraal Kankercentrum Rotterdam en het Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting.

Ook is hij actief als vrijwilliger bij het dijkleger.

Deel: ' B&W Rotterdam dragen Hans Stam voor als directeur OBR '
Lees ook