Gemeente Rotterdam


Nieuwe topstructuur ROTEB

15 januari 1999

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag ingestemd met het voorstel voor een nieuwe topstructuur van de Roteb. Een driehoofdige directie zal het reinigings-bedrijf voortaan gaan leiden. Als directeur publiekstaken treedt Aad van Nes toe, hij is afkomstig van Multibedrijven. Voor de functie van directeur financiële bedrijfsvoering is aangesteld Henk van Smaalen, momenteel werkzaam als projectleider en adviseur voor verschillende gemeentelijke diensten. Kees Voormeulen blijft algemeen directeur. Een sterke personeelsgroei en ambities van de Roteb vragen om uitbreiding van de directie om het bedrijf zo goed mogelijk te kunnen besturen en te kunnen werken aan een schone stad. De driehoofdige directie zet de nieuwe koers voor de Roteb verder in.

Aanleiding voor een nieuwe koers was de afsplitsing in april 1998, waarbij een deel van de commerciële activiteiten van de Roteb over ging naar Afvalverwerking Rijnmond (AVR). De Roteb richt zich sinds dat moment op de uitvoering van alle publieke schoontaken in Rotterdam. Door de ontwikkeling van hoogwaardige inzamel- en veegmethoden, waarbij de burger als klant centraal staat, wil de Roteb op korte termijn uitgroeien naar een top-reinigingsbedrijf. In de nieuwe topstructuur zijn tevens twee nieuwe werkmaatschappijen opgenomen: Reiniging en Recycling.

De nieuwe directieleden zijn geen onbekenden voor de Roteb. Van Nes was als zakelijk directeur van Multibedrijven betrokken bij de ontwikkelingen binnen Rotterdam Schoon. De nieuwe directeur financiële bedrijfsvoering, Henk van Smaalen, is sinds 1997 al bij de Roteb betrokken als projectleider verzelfstandiging en directie-adviseur.

Deel: ' B&W Rotterdam stemt in met nieuwe topstructuur ROTEB '
Lees ook