Gemeente Weert7 april 1999
Ter versteviging van de contacten met de wijk- en dorpsraden BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP BEZOEK IN WIJK GRASWINKEL

Het Weerter college van Burgemeester en Wethouders gaat dinsdagavond
20 april a.s. op bezoek in de Weerter wijk Graswinkel. De wijkraad van deze wijk treedt die avond als gastheer op. Het bezoek vindt plaats in het kader van de reeks bezoeken die het college periodiek brengt aan alle in Weert werkzame wijk en dorpsraden.

Om 19.30 uur wordt het gezelschap welkom geheten in het clublokaal van De Batavieren-Treffers aan de Fuutlaan. Daar wordt vervolgens gesproken over de wensen en de knelpunten op het gebied van de leefbaarheid in de wijk.

Rond 20.00 uur volgt een rondwandeling langs locaties die om aandacht vragen. Die liggen op het gebied van verkeer, onderhoud openbare ruimte, groenvoorzieningen etc.

Om 21.15 vindt in het clublokaal van De Batavieren-Treffers een afronding van de rondgang plaats. Rond 21.30 uur eindigt het werkbezoek.

Deel: ' B&W Weert op bezoek in wijk Graswinkel '
Lees ook