PERSBERICHT

Vanenburg Business Systems wordt onafhankelijke Global Solutions Provider voor de middenmarkt

Vanenburg Business Systems is de nieuwe naam voor Baan Business Systems

AMSTERDAM, 13 april 1999 - Vandaag heeft het voormalige Baan Business Systems zijn nieuwe positionering bekend gemaakt, evenals de nieuwe naam 'Vanenburg Business Systems'. De voormalige Baan-reseller zal zich van nu af positioneren als een onafhankelijke global solutions provider die 'all-in-best-of-breed' oplossingen biedt voor middelgrote bedrijven. Deze oplossingen spitsten zich toe op vier verticale marktsegmenten en hebben een perfecte balans tussen de juiste functionaliteit en de probleemloze integratie van verschillende oplossingen, een kwaliteit die is gebaseerd op bewezen technologie‰n en Vanenburg Business Systems' kennis van de industrie. Volgens Vanenburg Business Systems is voor de huidige verticale markten het ERP-softwareplatform van Baan de beste oplossing. Door hieraan andere hardware- en softwarecomponenten toe te voegen biedt Vanenburg Business Systems totale industry solutions: een set van verschillende producten op maat gemaakt voor een bepaald marktsegment.

"Sinds 1996 heeft Baan Business Systems een sterke reputatie opgebouwd als een wereldwijd marktleider in de verkoop van Baan-software aan het middenbedrijf", aldus Jip van den Berg, President en General Manager van Vanenburg Business Systems. "We zijn een snel groeiende softwareprovider die meer dan tweeduizend middelgrote bedrijven over de hele wereld bedient. Deze snelle groei heeft het mogelijk gemaakt in te spelen op de markt en zo een onafhankelijke global solutions provider te worden die nog meer is verbonden met de markt dan voorheen. Deze verbondenheid met de markt betekent dat we 'all-in-best-of-breed' industry solutions bieden in meer dan zeventien landen over de hele wereld. Onze verbondenheid met de markt is eveneens aanleiding voor een nieuwe naam."

Nieuwe generatie oplossingen
Volgens Vanenburg Business Systems ontwikkelt het middenbedrijf zich tot een volwassen en snel reagerende markt. Producten die worden gebruikt in het grootbedrijf worden steeds vaker geadopteerd door middelgrote bedrijven. Bijvoorbeeld de huidige producten voor Costumer Relation oplossingen ge‹ntegreerd met ERP-oplossingen zullen snel door druppelen naar het middenbedrijf. Om de positie van Vanenburg Business Systems als marktleider in het middenbedrijf te behouden, wil het bedrijf de klant begeleiden naar deze nieuwe generatie oplossingen, om zodoende tegemoet te komen aan de behoefte aan meer diepte in functionaliteit en een betere integratie van oplossingen voor bedrijfsprocessen. Vanenburg Business Systems zal zijn huidige go-to market strategie uitbreiden om aan dat doel te kunnen voldoen. Daarom positioneert het bedrijf zich als een onafhankelijke Solutions Provider.

Industry Solutions
De nieuwe industry solutions van Vanenburg Business Systems verenigen verschillende functionaliteiten, uiteenlopend van Customer Relations Management tot Product Data Management en Data Warehousing, tot een zeer uitgebreide productsuite.
Deze productsuites sluiten aan op de trends die Vanenburg Business Systems in de markt signaleert. Daarom combineert Vanenburg Business Systems verschillende producten van partners tot een industry solution die is gebaseerd op het one-stop-shoppingprincipe. Bovendien combineren de industry solutions het beste van een all-in-one-oplossing met 'the-best-of-breed'.

All-in-best-of-breed
Wim Jansen, Vice President Global Sales & Marketing: "All-in-one oplossingen leverden bedrijven in het verleden weliswaar een probleemloze integratie op, het gevolg was nogal eens een gebrek aan functionaliteit in de diepte. Best-of-breed oplossingen leverden daarentegen meer functionaliteit op, maar ook bijkomende problemen bij de integratie van de verschillende systemen. All-in-best-of-breed levert het beste van beide oplossingen in een enkele, optimale oplossing. Het is het perfecte huwelijk van diepgaande marktkennis en technologische perfectie. Het zorgt voor een specifieke productsuite voor elke verticale markt."

Vanenburg Business Systems werd in 1996 opgericht onder de naam Baan Business Systems, als een op de middenmarkt geori‰nteerd bedrijf binnen het Baanweb. Het bedrijf werd opgericht om aan de specifieke behoeften met betrekking tot ERP-oplossingen van het middenbedrijf te kunnen voldoen. De strategie van het bedrijf was met name te groeien door middel van aquisitie. Later, als de marktstrategie wereldwijd uitgerold zou zijn, zou autonome groei steeds belangrijker gaan worden.

Vanenburg Business Systems
In 1998 had Baan Business Systems een jaaromzet van meer dan $140 miljoen, de omzetcijfers voor Vanenburg Business Systems voor 1999 worden geschat op ruim $200 miljoen. Vanenburg Business Systems telt 1200 werknemers, opereert in zeventien verschillende landen en richt zich puur op het middenbedrijf. De strategie voor de komende groeiperiode is aangepast als antwoord op de autonome groei van het wereldwijde netwerk, acquisities, een verdere productdifferentiatie en partnerovereenkomsten.

Vanenburg Business Systems (het voormalige Baan Business Systems), is opgericht in 1996 en is marktleider in bedrijfsbrede industry solutions voor bedrijven in de middenmarkt, bedrijven die een snelle en betrouwbare implementatie en snelle terugverdienste van investeringen nodig hebben en daarvoor vertrouwen op experts die aan deze vraag tegemoetkomen. De global solutions provider biedt 'all-in-best-of-breed' oplossingen, wat een perfecte balans inhoudt tussen de juiste functionaliteit en de probleemloze integratie van verschillende oplossingen, een kwaliteit die is gebaseerd op bewezen technologie‰n. Vanenburg Business Systems wordt vertegenwoordigd door dochtermaatschappijen en business partners in meer dan zeventien landen over de hele wereld en bedient wereldwijd meer dan tweeduizend klanten. Het hoofdkantoor van Vanenburg Business Systems is gevestigd in Barneveld en is onderdeel van de Vanenburg Groep.

Deel: ' Baan Business Systems wordt Vanenburg Business Systems '
Lees ook