THE BAAN COMPANY N.V.

Baan ontvangt US 75 miljoen bij aandelenbelegging

The Baan Company Ontvangt 75 Miljoen Amerikaanse Dollar Bij Aandelenbelegging

::Fletcher International Limited investeert

Reston (Virginia, V.S.) en Barneveld (Nederland), 6 januari (TTNN) . The Baan Company N.V. (Nasdaq: BAANF; Amsterdam: BAAN) maakte vandaag bekend dat het op 31 december 1998 een investering in aandelen ter waarde van 75 miljoen Amerikaanse dollar heeft ontvangen van Fletcher International Limited. De overeenkomst omvat ook de mogelijkheid van een bijkomende investering van ten hoogste 150 miljoen dollar, zodat eventueel een investering van in totaal 225 miljoen dollar tot de mogelijkheden behoort.

Fletcher betaalde 75 miljoen dollar aan The Baan Company in ruil voor gewone aandelen, die zullen worden aangekocht in de periode van 1 augustus 1999 tot 31 december 2001. Het aantal aandelen in de transactie en de prijs per aandeel, zal worden gebaseerd op de koersbewegingen in de toekomst en zal worden berekend op het ogenblik waarop de aandelen worden gekocht. De prijs zal echter in geen enkele geval hoger mogen liggen dan 16,00 dollar per aandeel, zodat voor de transactie ten minste ongeveer 5 miljoen gewone aandelen zullen worden uitgegeven.

Afhankelijk van bepaalde voorwaarden, voorziet dit contract ook in een bijkomende investering in The Baan Company van tot 150 miljoen dollar, gespreid over de volgende drie jaren. Gedurende de negen maanden vanaf 1 oktober 1999 heeft The Baan Company het recht om van Fletcher te eisen dat het voor in totaal ten hoogste 75 miljoen dollar extra gewone aandelen zou kopen. In de mate dat The Baan Company van dit recht niet volledig gebruik zou maken, heeft Fletcher zelf het recht om voor het niet uitgevoerde deel van deze bepaling aandelen te kopen tijdens de rest van de looptijd van de overeenkomst. Nog vanaf 1 oktober 1999 heeft Fletcher additioneel het recht om nog eens voor 75 miljoen dollar gewone aandelen te kopen.

~Deze investering is weer een stap in onze plannen voor de versterking van The Baan Company,~ zei Tom Tinsley, voorzitter en algemeen directeur ('CEO')van The Baan Company. Door deze transactie komen we in een gunstige positie voor het realiseren van toekomstige groei en benadrukken we nogmaals ons engagement op lange termijn ten opzichte van onze klanten.

yver The Baan Company

The Baan Company (Amsterdam: BAAN; Nasdaq: BAANF) werd opgericht in
1978 en speelt wereldwijd een toonaangevende rol als leverancier van bedrijfssoftware. Het veelomvattende Baan assortiment van uit componenten opgebouwde 'best-in-class' toepassingen voor de automatisering van 'front office', 'corporate office' en 'back office', wordt gebruikt door meer dan 7.000 klanten over de hele wereld. De producten van The Baan Company verminderen de complexiteit en verbeteren de kernprocedures van mondiaal gerichte bedrijven. Bovendien zijn ze sneller te implementeren en in gebruik te nemen, beter aanpasbaar aan veranderingen in het bedrijf, en optimaliseren ze het beheer van real time informatie doorheen de hele waardeketen.

The Baan Company werkt vanuit twee hoofdkantoren, in Barneveld (Nederland) en Reston (Virginia, V.S.). Nadere informatie over de onderneming is te vinden op het World Wide Web van het Internet op https://www.baan.com.

Over Fletcher International Limited

Fletcher International Limited is een particulier fonds dat is geassocieerd met Fletcher Asset Management Inc. Fletcher investeert rechtstreeks in een brede waaier van gevestigde en zich ontwikkelende publieke ondernemingen, met bijzondere klemtoon op technologische ondernemingen.

Uitspraken in dit persbericht waarin de woorden ïs ervan overtuigd~, ~verwacht~, ~voorziet~, en dergelijke voorkomen, zijn op de toekomst gerichte verklaringen ('forward-looking statements') in de betekenis die aan deze term wordt gegeven in de Amerikaanse wet op de beurshandel ('Securities Exchange Act') van 1934 en de latere amendementen van deze wet. Als dusdanig zijn ze onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de uiteindelijke resultaten. Daarom kunnen de feitelijke resultaten, uitkomsten en prestaties wezenlijk verschillen van datgene wat op grond van deze uitspraken in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht wordt uitgedrukt of voorspeld. Een overzicht van de typische risico's en onzekerheden is te vinden in de openbare verslagen van The Baan Company, in dossier neergelegd bij de Amerikaanse commissie van toezicht op het effecten- en beurswezen ('Securities and Exchange Commission'). Het gaat dan met name om de recentste formulieren 20-F en 6-K.

~Baan~ is een geregistreerd handelsmerk van The Baan Company, en elke
handelsnaam, productnaam of naam van een dienst die in dit persbericht wordt vernoemd en waarvan de naam ~Baan~ deel uitmaakt, is een handelsmerk en/of eigendom van The Baan Company. Alle andere namen van ondernemingen,
producten of diensten kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

UNS

Voor nadere informatie kan men terecht bij: Baan Company Investor Relations: tel.: +1 703 467-3201, of +31-34-242-8609, of via E-mail: dspille@baan.com; of Mark Hamilton, Senior Vice President of Marketing voor The Baan Company, U.S., tel.: +1 408 327 5291; of bij The Baan Company in Nederland: tel.: +31-342-428-471; of Jonathan Schindel van Fletcher Asset management, tel.: +1 212-284-4794.

Website: https://www.baan.com


06 jan 99 15:54

Deel: ' Baan ontvangt US 75 miljoen bij aandelenbelegging '
Lees ook