Baan Company persbericht


DE INTRODUCTIE VAN DE EURO

Met de komst van de Euro per 01-01-99 vragen velen zich het volgende af:

Is mijn programmatuur klaar om de Euro te verwerken?

De komst van de Euro heeft namelijk ingrijpende consequenties voor uw administratie en informatiesysteem. De gevolgen kunnen variëren van de invoering van het Euro-teken tot aanpassingen binnen uw financiële administratie.

De invoering van de Euro heeft uiteraard ook gevolgen gehad voor de architectuur van de Baan-software. In ons nieuwste product (BaanIVc4) is de Euro-functionaliteit opgenomen. In eerdere versies van de Baan-software worden in principe geen nieuwe functionaliteiten toegevoegd, maar na overleg met diverse klanten is besloten om ook voor twee eerdere versies (TRITON 3.1b7 en Baan IVb5) een optionele Euro-module te ontwikkelen.

Afhankelijk van uw huidige Baan-software zijn er binnen Baan vier mogelijkheden:
1. Baan IVc-klanten krijgen een gratis upgrade naar BaanIVc4; BBS zal het initiatief nemen voor de upgrade.
2. TRITON 3.1- en BaanIVb-klanten kunnen de Euro-module aanschaffen. De kosten van de Euro-module bedragen f 600,= per user. 3. BaanIVb-klanten hebben ook de mogelijkheid om in een keer te upgraden naar BaanIVc4. Deze mogelijkheid is voor wat betreft de Baan-software (inclusief de Euro) gratis; voor de services wordt het reguliere tarief in rekening gebracht. Voordat we een upgrade kunnen uitvoeren zal er door middel van een vooronderzoek onder andere uitgezocht worden of uw hardware en eventuele maatwerk dit technisch aankan.
4. TRITON 2.2d-klanten dienen i.v.m. de Euro voor 1 januari 2002 te migreren naar BaanIVc4.

Naast het producttechnische willen wij u ook graag met onderstaande producten ondersteunen bij de overgang van de gulden naar de Euro.

De Euro CD-ROM
Om te kunnen profiteren van de kansen die de Euro biedt, is een snelle inventarisatie van de gevolgen voor uw bedrijf onmisbaar. BBS reikt u de helpende hand. In samenwerking met Triarch, voorheen Baan Business Innovation, hebben wij de Euro CD-ROM ontwikkeld. Door middel van deze CD-ROM kunt u in relatief korte tijd en op efficiënte wijze zelf de consequenties van de Euro voor uw bedrijfsprocessen inventariseren. Wij hebben besloten al onze klanten een gratis exemplaar van de Euro CD-ROM aan te bieden.

Euro-cursussen
Doordat wij van diverse klanten de vraag hebben gekregen hoe de Euro-oplossing in de Baan-software eruit ziet, organiseren wij een cursus specifiek over dit onderwerp. In deze cursus komt na een korte algemene introductie over de Euro en de verplichtingen die dit aan de software stelt, uitvoerig aan de orde hoe deze verplichtingen in de software zijn opgenomen. Tevens zal worden uitgelegd hoe de diverse conversies kunnen worden uitgevoerd. Bij deze cursus wordt een stap voor stap handleiding verstrekt. De duur van de cursus is een dagdeel, de kosten zijn f 300,= per cursist. Indien u belangstelling heeft voor deze cursus kunt u zich inschrijven via de informatiepagina op onze website.

Deel: ' Baan past software aan voor verwerking euro '
Lees ook