Eindhoven, 4 oktober 2001

Arbeidsgehandicapten uit Hoensbroek geven 350.000 gulden weg!

De Baanbreker verkiezingstournee van Start Foundation bezoekt woensdag 10 oktober Het Centrum voor Arbeidsperspectief aan de Zandbergseweg 111 te Hoensbroek. Vijftien arbeidsgehandicapten maken dan een keuze uit de drie nominaties voor de Baanbrekerprijs editie 2001. Het gaat om de grootste Nederlandse prijs voor vernieuwende reïntegratieplannen, met een hoofdprijs van f 350.000,- voor uitvoering van het winnende plan en individuele beloningen van nog eens f 15.000,-, f 10.000,- en f 5.000,- voor de bedenkers van de genomineerde plannen. Saillant detail: een van de genomineerden betreft een Limburgs voorstel.

Nadat eerder de werkgevers van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland, gedetineerden in de gevangenis en Groninger scholieren hun stem uitbrachten, is het dus nu de beurt aan arbeidsgehandicapten die zelf bezig zijn hun toekomst uit te stippelen. De bijeenkomst vindt plaats in aanwezigheid van meervoudig paralympics medaillewinnaar Jurjen Engelsman. Samen met deze topzwemmer praten de arbeidsgehandicapten over hun toekomstverwachtingen en idealen. Hoogtepunt van de bijeenkomst is de hoofdelijke stemming op één van de drie genomineerden.

De genomineerden

Uit de 181 inzendingen die dit jaar vanuit het gehele land, zowel uit kringen van professionals als ver daarbuiten binnenkwamen, selecteerde een deskundig panel drie kanshebbers. Welk plan een vliegende start zal krijgen, blijft nog spannend tot 8 november. Nederland kan kiezen uit:

Alladin en de wonderlamp
WAO-ers die op arbeidstherapeutische basis in een functie geplaatst worden, keren sneller terug in het arbeidsproces. Jeanine Verburg uit Amsterdam stelt daarom voor dat alle 1400 managers van de Nederlandse vestigingen van haar werkgever, de internationale cateraar Compass Group, zich op projectmatige basis laten adviseren door een deskundige, die (nog) een WAO-uitkering heeft. Het advies moet met het management of met organisatieaspecten van het bedrijf te maken hebben. Dit reïntegratieproject moet er toe leiden dat 1400 WAO-ers uit hun sociale isolement worden gehaald en dat hun gevoel van eigenwaarde, zowel wat betreft zichzelf als het werk, weer wordt geactiveerd.

Crèche buiten kantoortijden
Mevrouw C. Manukure uit Amsterdam diende namens de Ghanese vrouwenorganisatie WIPSA (Women in Positive Social Action) een plan in voor de oprichting van een 24-uurs kindercrèche waar vrouwen die slechts buiten reguliere kantoortijden kunnen werken - bijvoorbeeld op Schiphol - hun kinderen aan professionele verzorgers kunnen toevertrouwen. Het ontbreken van goede kinderopvang vormt voor de vrouwen uit deze groep een ernstige belemmering om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Het plan bevat tevens het voorstel om vrouwen uit deze doelgroep op te leiden tot gediplomeerde kinderverzorgsters.

Zigeuners in Stein werken aan werk
Uit het Limburgse Stein komt het voorstel van de heer N. Rosenberg om een bijzondere werkcoöperatie op te richten. Hij stelde zijn plan op namens de Stichting Romene Sinti en hoopt er de kloof tussen het bedrijfsleven en de Romene Sinti, beter bekend als zigeuners, mee te overbruggen. Het is de bedoeling dat de coöperatie werk aanneemt van de gemeente en/of de lokale ondernemers en voor de uitvoering ervan leden uit de Romene Sinti gemeenschap inschakelt. Deze mensen zouden graag deelnemen aan het arbeidsproces maar krijgen op grond van vooroordelen weinig kans. De werkcoöperatie kan voor hen een eerste stap naar reguliere arbeid zijn. Dat de groep zelf deze verantwoordelijkheid op zich neemt, maakt het project bijzonder.

Uitslag

Na de jurytournee en na telling van alle per internet (zie www.baanbrekerprijs.nl) of telefonisch (0800-1201) uitgebrachte stemmen, volgt tijdens een wervelende show in theater Junushoff te Wageningen op donderdag 8 november de definitieve uitslag.

Start Foundation

Ondanks de goede economische ontwikkelingen kunnen veel mensen geen baan vinden. Met name groepen als ouderen, gehandicapten, allochtonen en herintreders komen moeilijk aan de slag. Binnen de Startorganisatie is de Start Foundation in het leven geroepen om projecten te entameren in het belang van deze moeilijk bemiddelbare groepen. De Baanbrekerprijs is één van de initiatieven van de Foundation.

Deel: ' Baanbreker verkiezingstournee Start Foundation in Hoensbroek '
Lees ook