Provincie FlevolandBaanverdubbeling N302 tussen Vogelweg en Gooiseweg

De provincie Flevoland is gestart met werkzaamheden voor de baanverdubbeling van de Larserweg (N302) tussen de Vogelweg en de Gooiseweg. Naast de bestaande rijbaan wordt een tweede rijbaan aangelegd. Hierdoor ontstaat een dubbelbaans autoweg, met een snelheidslimiet van 100 km/u.

Tijdens de werkzaamheden maakt het verkeer wisselend gebruik van de beide rijbanen. Er worden snelheidsbeperkingen ingesteld en er kunnen vertragingen optreden.

Volgens planning is de baanverdubbeling in oktober 2002 gereed. Dan is de gehele Larserweg tussen Lelystad en de Gooiseweg omgebouwd tot een autoweg met 2x2 rijstroken en een snelheidslimiet van 100 km/u. De baanverdubbeling vindt plaats ter verbetering van de
verkeersafwikkeling en verkeersveilig-heid op de N302. Op sommige plaatsen worden de wegwerkzaamheden gecombineerd met
onderhoudswerkzaamheden.

Door de baanverdubbeling van de Larserweg vervallen de aansluitingen van de Vleetweg en het Larserpad op de Larserweg. Er wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd tussen de Vleetweg en het Larserpad. Deze weg loopt parallel aan de Larserweg, via een onderdoorgang van de bruggen over de Hoge Vaart. Op deze plek vervallen de bushaltes langs de Larserweg. Deze worden verplaatst naar het kruispunt met de Gooiseweg. Dit kruispunt wordt gereconstrueerd en voor een deel voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De verkeersregelinstallatie op het kruispunt Larserweg Gooiseweg wordt aangepast, er komt een voorrangsregeling voor buslijndiensten. De bestaande rijbaan van de Larserweg tussen dit kruispunt en de brug over de Hoge Vaart wordt gedeeltelijk verlegd. Tijdens deze reconstructie wordt wegprofiel op de brug aangepast.

Naast werkzaamheden aan de N302 vinden ook onderhoudswerkzaamheden aan het Karekietpad plaats.Hier wordt een nieuwe laag asfalt aangebracht. Bij de werkzaamheden aan de Vleetweg en het Karakietpad wordt gebruik gemaakt van korte omleidingsroutes.

Wilt u meer weten over de wegwerkzaamheden in Flevoland? Kijk dan op wegeninformatie.

Deel: ' Baanverdubbeling N302 tussen Vogelweg en Gooiseweg '
Lees ook