Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-041
DATUM: 24 maart 1999

Baanverdubbeling Larserweg in combinatie met ecologische zone

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Stichting Flevolandschap en de Provincie Flevoland. Het College van Gedeputeerde Staten is akkoord gegaan met een baanverdubbeling van de Larserweg tussen de A6 en de Vogelweg. Het hiervoor benodigde zand wordt door het Flevolandschap geleverd. Dit zand wordt langs de Larservaart ter hoogte van het vliegveld gewonnen. Hierdoor ontstaat er langs de Larservaart een plas, die als natuurgebied wordt ingericht. Deze natuurbouw past in het provinciaal beleid om langs de Larservaart die loopt van Lelystad tot aan de Gooiseweg in Zeewolde een ecologische zône te creëren. In 2001 moet deze strook zijn omgetoverd tot een nieuwe "groene snelweg" door de provincie. De totale kosten van de plannen van het Flevo-landschap zijn circa zes miljoen gulden. Door de baanverdubbeling van de Larserweg te realiseren met zand dat door het Flevo-landschap wordt gewonnen langs de Larservaart, wordt er -werk met werk- gemaakt. De provincie krijgt het zand dat nodig is voor de baanverdubbeling en het geld dat het Flevo-landschap hiervoor krijgt wordt meteen gebruikt om de natuur verder te ontwikkelen. Bovendien ontstaat er door de zandwinning ook de mogelijkheid om grote waterpartijen aan te leggen. Hierdoor ontstaat er voor het Larserbos een meer, dat als kraamkamer voor vissen, reptielen en amfibieën kan dienen. In plaats van transport door vrachtwagens wordt het zand opgespoten via een persleiding. In verband met de werkzaamheden wordt het fietspad door het Larservaartbos met ingang van maandag 29 maart a.s. voor langere periode afgesloten.

Deel: ' Baanverdubbeling van A6 met zand uit Larservaart '
Lees ook