Nieuws uit Baarle-Nassau en omstreken

Baarle twijfelt over herbouw/nieuwbouw De La Salle.

Met veel moeite heeft burgemeester J. Hendrikx een half miljoen gulden van de raad weten los te peuteren voor de herbouw van de begin van dit jaar deels uitgebrande De La Salle mavo.

Pas nadat hij de raad te kennen had gegeven dat uitstel de voortzetting van het voortgezet onderwijs in Baarle in gevaar kan brengen gingen de raadsleden overstag.

De aarzelende houding van de raad had alles te maken met het gegeven, dat nog steeds niet duidelijk is hoe hoog het uit te keren verzekeringsbedrag zal zijn. Er wordt gesproken over een bedrag dat ligt tussen de twee en drieëneenhalf miljoen gulden. Van de hoogte van de uitkering hangt af wat er gaat gebeuren. Een compleet nieuw schoolgebouw neerzetten of alleen het afgebrande deel herbouwen. Het oude schoolgebouw zou namelijk toch al uitgebreid moeten worden door de fusie met de stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda. De La Salle-mavo biedt vanaf komend schooljaar ook de mogelijkheid van de eerste twee leerjaren havo en vwo, wat van grote betekenis voor het voortbestaan van het voortgezet onderwijs in Baarle. Zonder de fusie zou de mavo in de toekomst moeten verdwijnen.

Deel: ' Baarle twijfelt over herbouw of nieuwbouw De La Salle '




Lees ook