ABN AMRO Bank N.V.
Public Relations (AA 1130)
Foppingadreef 22
1102 BS Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
7 juli 1999

MR. W.F.C. BAARS BENOEMD TOT DIRECTEUR-GENERAAL

Mr. W.F.C. Baars, momenteel concerndirecteur Global Relationship Management, wordt per 1 oktober 1999 benoemd tot directeur-generaal in de divisie Risk Management. Met deze benoeming wordt voorzien in de opvolging van mr. A.J. Deknatel, die de bank met ingang van genoemde datum zal verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Baars zal verantwoordelijk zijn voor Risk Management Europa.

De heer P. Casey, directeur-generaal International Relationship Management, binnen de divisie Buitenland, legt zijn werk op 15 juli 1999 in Nederland neer en zal zijn activiteiten verder buiten de Bank voortzetten.


- - -

Perscontacten:
Drs. J.A.J. Prast

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Deel: ' Baars benoemd tot directeur-generaal Abn Amro '
Lees ook