Persbericht Wessanen

Amstelveen, 12 november 1999

(16.30 uur)

De Raad van Commissarissen van Koninklijke Wessanen nv deelt mee, dat de heer C. Baars, lid van de Concerndirectie, na een loopbaan van 32 jaar bij Wessanen en Baars International meer aandacht aan andere interesses wil gaan geven.

In goed overleg is daarom besloten, dat de heer Baars per 31 december a.s. zijn functie zal neerleggen, waarna hij gedurende twee jaar op exclusieve basis als consultant voor zuivelaangelegenheden aan de onderneming verbonden zal blijven.

In de Concerndirectie zal de heer Zondervan de verantwoordelijkheid voor de Europese zuivelactiviteiten van de heer Baars overnemen. Na zijn vertrek zal de Concerndirectie bestaan uit de heren A.M. Zondervan, N.J.M. Kramer en R.A. Thorne.

>Het concern is de heer Baars veel dank verschuldigd voor zijn grote bijdrage aan de opbouw van de kaasactiviteiten van Wessanen.

Raad van Commissarissen
Koninklijke Wessanen nv

Zoekwoorden:

Deel: ' Baars stapt op als lid directie Koninklijke Wessanen nv '
Lees ook