Ingezonden persbericht


Utrecht, 27 augustus 2001

Bacteriofagen mogelijk 'nieuw' geneesmiddel bij bacteriële infecties

In de toekomst kunnen hardnekkige bacteriële infecties misschien beter behandeld worden met bacteriofagen dan met de huidige antibiotica. Dit blijkt uit een net verschenen onderzoek van de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht.

Bacteriofagen zijn virussen die bacteriën kunnen doden. Elke bacteriesoort kan door meerdere varianten van deze virussen geïnfecteerd worden. In theorie kunnen bacteriofagen daarom allerlei bacteriële infecties bij mens en dier verhelpen. Maar sinds de jaren veertig, de opkomst van antibiotica, is er hier nauwelijks belangstelling voor 'fagen'. Pas nu veel bacteriën antibioticaresistent worden, ziet het Westen bacteriofagen weer als interessant alternatief. Achter het IJzeren Gordijn ging het onderzoek naar fagen wel door.

Wilma Plooij raakte geïnteresseerd in de mogelijkheden van fagen en richtte de Stichting Bacteriofagen op. Zij vroeg de Wetenschapswinkel Biologie te onderzoeken wat er bekend is over het gebruik van bacteriofagen. Inmiddels afgestudeerd bioloog Sake van Wageningen doorzocht de wetenschappelijke literatuur en vond beschrijvingen van allerlei experimenten. Deze experimenten tonen aan dat het geven van bacteriofagen aan zieke dieren de ontwikkeling van een ziekte stopt. Soms was toediening van bacteriofagen zelfs succesvoller dan behandeling met antibiotica. Bovendien reisde Van Wageningen af naar Wroclaw in Polen, waar onderzoekers op het Hirszfeld Instituut bacteriofagen produceren. Op dit instituut worden ook patiënten behandeld. Veel van die mensen genezen inderdaad na bacteriofaagtherapie. De publicaties waarin dergelijke behandelingen worden beschreven, komen allemaal uit Oost-Europa. Toch zijn deze studies niet altijd overtuigend. Vaak ontbreken controle-experimenten waarin onderzocht is of patiënten ook met alleen een placebo genezen zouden zijn.

Van Wageningen bespreekt in het onderzoeksrapport zowel de voor- als de nadelen van faagtherapie. Het blijkt dat bacteriofagen een heel nauw aanvalsspectrum hebben. Dat betekent dat bij iedere infectie gezocht moet worden naar een geschikte bacteriofaag. Hierdoor lijkt het niet direct haalbaar om kant-en-klare faagpreparaten tegen toekomstige infecties te maken. Daar komt bij dat bacteriën ook bacteriofaagresistent kunnen worden. Antibiotica werken tegen meerdere bacteriën tegelijk en blijven daarom voorlopig de eerste keus voor een behandeling. Maar bij een hardnekkige infectie met bacteriën die niet of moeilijk te bestrijden zijn met antibiotica, zou het gebruik van bacteriofagen wel eens dé oplossing kunnen zijn.

Het rapport 'Bacteriofaagtherapie, Het gebruik van virussen tegen bacteriële infecties' is te bestellen bij de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht voor fl 15,-. Journalisten kunnen een recensie-exemplaar aanvragen. Verdere inlichtingen over het onderzoek bij Sonja Verheijen (030-253 5794, s.verheijen@bio.uu.nl)

De Stichting Bacteriofagen is een particulier initiatief. Doel van de stichting is onder meer het bevorderen van onderzoek naar het gebruik van bacteriofagen, en het ondersteunen van het Centrum voor Immunologie in Tblisi, Georgië. Verdere inlichtingen over de Stichting Bacteriofagen bij Wilma Plooij (0561-421878; 06-50548919, phagefoundation@hotmail.com)

Sonja Verheijen
(projectcoordinator)

Wetenschapswinkel Biologie
Padualaan 8
3584 CH Utrecht

tel: 030 - 253 57 94
fax: 030 - 253 57 95
e-mail: S.Verheijen@bio.uu.nl

website: http://www.bio.uu.nl/wetenschapswinkel

Deel: ' Bacteriofagen mogelijk medicijn bij bacteriële infecties '
Lees ook