Gemeente Maassluis

13-8-2001

Baggeren binnenhaven

Op maandag 20 augustus 2001 wordt er begonnen met baggerwerkzaamheden in de binnenhaven van Maassluis. Gestart zal worden in het Hellinggat, ter hoogte van scheepswerf De Haas. Aansluitend zal ook de Noordgeer worden uitgebaggerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een kraanschip en zullen naar verwachting één of twee weken in beslag nemen.

Deel: ' Baggeren binnenhaven van Maassluis '
Lees ook