Gemeente Leeuwarden

Baggeren van stadsgrachten

Als onderdeel van het waterplan De Blauwe Diamant is een begin gemaakt met het uitbaggeren van de Leeuwarder stadsgrachten en sings. De opzet is om het water in de stad schoner te maken en te houden. Op dit moment vinden er baggerwerkzaamheden plaats bij De Waeze, de Dokkumer Ee (richting Vrouwenpoortsbrug) en de Zuidergrachtswal. Met de waterbodemsanering is een bedrag van bijna 5 miljoen Euro gemoeid. Het geld wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van VROM, de Europese Gemeenschap, de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslan en Wetterskip Fryslan. Naar verwachting is het baggeren eind juli van dit jaar gereed.

[s?leeuwarden.gemeente_leeuwarden_actueel.inleiding.baggeren_van_stads grachten]

Zoekwoorden:

Deel: ' Baggeren van stadsgrachten in Leeuwarden '
Lees ook