Hollandsche Beton Groep

Persbericht

HBG, Hollandsche Beton Groep nv

23 juli 2001

Baggeropdrachten voor HBG in Duitsland

Rijswijk - Brewaba, de Duitse baggerdochter van HBG, heeft drie opdrachten verworven met een gezamenlijke waarde van ruim ¬ 40 miljoen.

In Bremerhaven verricht Brewaba circa één miljoen kubieke meter baggerwerk voor de bouw van een containerterminal. Opdrachtgever is een Duitse civiele aannemerscombinatie. In opdracht van de Duitse firma Möbius levert Brewaba samen met Van Oord ACZ circa vijf miljoen kubieke meter zand voor de uitbreiding van het DASA-terrein in Hamburg. In Cuxhaven heeft Brewaba met de lokale havenautoriteiten een vierjarig contract gesloten voor het onderhoud van de haven. Brewaba verwijdert ongeveer acht miljoen kubieke meter slib en zand, waarbij onder meer de waterinjectiebaggertechniek zal worden toegepast.

De sleephopperzuigers HAM 316, HAM 317, Geopotes 14, alsmede de waterinjectievaartuigen Jetsed en Njörd, zijn bij de uitvoering van de projecten betrokken.

Brewaba is actief op het gebied van bagger- en waterbouwkundige werken in Duitsland en maakt deel uit van HBG, Hollandsche Beton Groep nv.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.

Deel: ' Baggeropdrachten voor HBG in Duitsland '
Lees ook