Gemeente Enkhuizen

Week 8: Baggerwerkzaamheden

Om een goede waterbeheersing te garanderen, is het van belang dat sloten en walkanten goed worden onderhouden. Daarom wordt vanaf 3 maart van dit jaar in Enkhuizen enkele sloten gebaggerd. De schouwmeester van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft geconstateerd dat deze sloten en duikers gebaggerd dienen te worden. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de taak om te zorgen dat het water op het juiste peil blijft, zodat iedereen in het onder de zeespiegel gelegen gebied droge voeten houdt.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten de sloten vrij zijn van drijvende objecten.

Bent u eigenaar van een bootje e.d. en / of over het water hangende steiger e.d langs de volgende sloten (stukken sloot) zorg er dan voor dat u uw eigendom
voor 3 maart
verwijdert:

* De sloot achter de woningen van Duizendroed 2 t/m 40 en Herenkamer 11 t/m 17, 37 en 10;

* De sloot achter de woningen van Noorderland 1 t/m 14, Groteweid 3 t/m 17, 2 t/m 10 en Vaandersweid 2 t/m 18;

* De Zandsloot vanaf Zwaluwweg 2 richting Dirk Wierengastraat, vanaf de Dirk Wierengastraat 1 t/m 60 die tevens de sloot is achter de woningen van Gruttolaan 2 t/m 114, Roerdompplein 10 en Reigerweg 62;

* De sloot achter de woningen van Kweekwal 23 t/m 37 en de sloot naast Kweekwal 44 richting Stullenbaan.

Tevens worden er baggerwerkzaamheden verricht aan de volgende duikers:
* De duiker onder de weg van De Schans ter hoogte van 21 en 24 richting Melkbon;

* De duiker onder de weg van Kweekwal 37 naar Kweekwal 44;
* De duiker onder de weg van De Gouw 10 en 18.
Schade aan uw eigendom, dat tijdens de werkzaamheden ontstaat doordat een en ander niet vóór 3 maart 2003 is verwijderd, is voor rekening van de eigenaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Baggerwerkzaamheden in Enkhuizen '
Lees ook