Gemeente Zoetermeer

Baggerwerkzaamheden in Rokkeveen en Lansinghage

Het hoogheemraadschap Schieland start half maart met het baggeren van een aantal watergangen in de wijken Rokkeveen en Lansinghage. De werkzaamheden duren tot medio juli.

Doel van dit baggerwerk is het waterafvoerend vermogen van de watergangen te vergroten. Tevens wordt de waterkwaliteit verbeterd en eventuele stankoverlast verminderd. Tijdens het baggeren duwt een boot de bagger op; een graafmachine schept de bagger vanuit de watergang op de kant of in vrachtwagens.

Omdat het niet- tot lichtverontreinigde baggerspecie betreft, wordt het zoveel mogelijk op de kant verwerkt. De baggerspecie zal in maximaal vier maanden drogen, waarna het gefreesd en met gras ingezaaid wordt.

Heeft u vragen of opmerkingen over de baggerwerkzaamheden, neemt u dan contact op met mevrouw Suijkerbuijk van het hoogheemraadschap van Schieland, tel. 010-4537429.

Laatste wijziging: 27-02-2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Baggerwerkzaamheden in Rokkeveen en Lansinghage '
Lees ook